banner image
Persberichten

Domino-effect van Brexit en Amerikaanse presidentsverkiezingen op de wereldeconomie

Alphen aan den Rijn, 2 november 2016 - wereldwijd onderzoek van Grant Thornton laat een dalend zakelijk optimisme zien, veroorzaakt door wereldwijde politieke gebeurtenissen. Het Verenigd Koninkrijk en de EU-landen die het meest geraakt dreigen te worden door de Brexit zien de grootste daling in vertrouwen. Bedrijven in de Verenigde Staten voelen zich daarnaast onzeker in aanloop naar de presidentsverkiezingen.

Grant Thorntons International Business Report (IBR), een kwartaalenquête onder 2.600 zakelijke leiders in 37 economieën, laat een duidelijk merkbare stemmingswisseling zien in het afgelopen kwartaal. De EU en de eurozone moesten beiden een daling van 7 procentpunt (p) verwerken. Dalingen vonden plaats in het Verenigd Koninkrijk (-19p), Ierland (-24p), Frankrijk (-18p) en Spanje (-19p). In de Verenigde Staten daalde het optimisme met 1p, resulterend in een substantiële daling van 11p voor het gehele jaar. Mexico zag alleen al in de laatste drie maanden een afname van 22p.

Wereldwijd bevindt het zakelijk optimisme zich op netto 33%, een stijging van 1p ten opzichte van het vorige kwartaal. Deze lichte stijging wordt echter tenietgedaan door een daling van 11p over het gehele jaar.

Sebo Havinga, CCO van Grant Thornton in Nederland: “Politieke gebeurtenissen zoals de Brexit en de Amerikaanse presidentsverkiezingen veroorzaken onrust in de wereldeconomie. De veerkracht en flexibiliteit van bedrijven over de gehele wereld staat hierdoor onder druk. Bedrijven houden over het algemeen niet van onzekerheid, en dat is nu net wat er momenteel heerst in de wereld.”

Een daling in het vertrouwen in het Verenigd Koninkrijk hangt nauw samen met het verdere verloop van de Brexit. Eind vorig jaar bedroeg het optimisme percentage maar liefst 74%. Echter, dit percentage zakte scherp naar 40% in de aanloop naar de stemming, en bereikte na de uitslag het laagste niveau sinds het begin van 2013. Dit is in lijn met de dalende verwachtingen voor 7 van de 8 zakelijke indicatoren. Het vertrouwen in andere delen van Europa is ook hard getroffen, waar economieën moeten zien om te gaan met de post-Brexit realiteit.

De verwachting is dat het dalende vertrouwen in de Verenigde Staten ook van invloed is op resultaten. Bedrijven voorspellen een omzetdaling (-5p), een daling van investeringen in machines en installaties (-4p) en in verkoopprijzen (-2p).

Sebo Havinga licht toe: “Bedrijven in het Verenigd Koninkrijk verwachten dat de groei van hun economisch vermogen afremt. Dit gebrek aan optimisme zien we terug in de verwachting dat de economische resultaten afnemen. Alleen de export vooruitzichten laten dankzij de goedkopere pond een stijging zien van 10p, en komen uit op 19%. De Verenigde Staten daarentegen, die eveneens een onzekere politieke tijd meemaken, laten een ander beeld zien. De exportverwachtingen zijn daar met slechts 1p gestegen, terwijl sommige investeringsgebieden iets beter presteren.”

Wereldwijd fluctueren zakelijke indicatoren, zoals omzet (-1p), verkoopprijzen (-2p) en rentabiliteit (-2p), minimaal. Waarschijnlijk zijn overloopeffecten echter pas merkbaar in het komende kwartaal. De data laten nu al een significante toename in economische onzekerheid zien (+6p) over het afgelopen kwartaal. Dit vormt momenteel de grootste belemmering voor bedrijven wereldwijd.

Sebo Havinga: “Bedrijven reageren op macro-economische onzekerheid. Ze stellen deals uit, wachten met investeringsbeslissingen en nemen tijdelijk niemand in dienst. Hoe huidige politieke gebeurtenissen zich ontwikkelen, is pas over langere tijd merkbaar. In afwachting van het verdere verloop is het belangrijk dat beleidsmakers in gesprek blijven met dienstverleners en leveranciers in de markt waarin zij opereren, zodat ze op de hoogte zijn van wat er speelt en onverwachte wendingen en verrassingen tot een minimum kunnen beperken.”

kopieer tekst artikel