banner image
Persberichten

Grant Thornton identificeert drie drijfveren bij transacties binnen de hightechsector

Buitenlandse interesse en hoge waardering onderstrepen het beeld van een topsector.

Technologie is een van de grootste sectoren voor fusies en overnames wereldwijd. Technologische ontwikkelingen gaan onverminderd door en om de concurrentie voor te blijven zijn acquisities een belangrijk instrument. Analyse door Grant Thornton van de fusies en overnames in de Nederlandse technologiesector geven inzicht in de drie belangrijkste drijfveren voor transacties: het overnemen van kern-technologieën, gevolgd door supply chain consolidatie en schaalvergroting. Wat verder opvalt is dat vrijwel alle transacties een internationaal karakter hebben.

De Nederlandse hightechsector levert een grote bijdrage aan de economische positie van Nederland in de wereld. Zo is de sector goed voor ruim de helft van alle private onderzoeksuitgaven in Nederland en de grootste netto-exporteur van Nederland, aldus Holland High Tech. Trends zoals kunstmatige intelligentie, Internet of Things, zelfrijdende auto's, Big Data, en 3d printing creëren de noodzaak voor technologiebedrijven om steeds sneller te innoveren. Fusies en overnames zijn een belangrijk instrument voor technologiebedrijven om aan de veranderende markt te voldoen.

Drie drijfveren voor transacties

Analyse van de fusies en overnames in de Nederlandse technologiesector onderstrepen het beeld van een topsector. Kopers komen van over de hele wereld om Nederlandse bedrijven te kopen, veelal voor de bijzondere technologie. Daarnaast dwingen bedrijven als ASML en Philips, die aan het voorfront van de technologische ontwikkeling opereren, hun leveranciers tot supply chain consolidation. Alleen met voldoende schaalgrootte kunnen leveranciers grote ordervolumes aan en kunnen een partner zijn in onderzoek en ontwikkeling. De drijfveer bij generieke schaalvergroting blijft de grotere omzet die nodig is om bijvoorbeeld de kosten voor steeds duurdere machines en R&D te kunnen dragen.

Hoe worden technologiebedrijven gewaardeerd?

Voor de meeste Nederlandse technologiedeals van de afgelopen paar maanden zijn de overnamesom en andere financiële cijfers niet vrijgegeven. Om toch een gevoel te krijgen van de waarde van Nederlandse technologiebedrijven heeft Grant Thornton gekeken naar de waardering van beursgenoteerde technologiebedrijven en wat hieruit af te leiden is voor niet beursgenoteerde bedrijven. Op basis van de waardering van beursgenoteerde bedrijven kunnen technologiebedrijven waarderingen verwachten in de orde van grootte van 1,7 keer de omzet, 11,5 keer EBITDA of 14,9 keer EBIT. De uiteindelijke 'multiple' hangt af van de karakteristieken van een bedrijf. Verschillen in karakteristieken zoals de omvang, markt, winstgevendheid en groeiverwachtingen hebben veel invloed op wat er uiteindelijk voor een bedrijf betaald wordt. De waardering van technologiebedrijven verdient dan ook bijzondere aandacht.

Uitdagingen voor de hightechsector bij fusies en overnames

Fusies en overnames in de hightechsector zijn in essentie niet anders dan fusies en overnames  in andere sectoren. Toch ziet Grant Thornton ook enkele specifieke succesfactoren in hun recente technologietransacties, zoals het vertalen van technologie in financiën, afspraken over R&D uitgaven en intellectueel eigendom. Het maken van solide financiële projecties voor technologiebedrijven kan lastig zijn. De hightechsector is cyclisch en het aantal afnemers is beperkt waardoor de inkomsten sterk kunnen schommelen. Hier is goede communicatie belangrijk, zodat dit investeerders niet afschrikt. Daarnaast zijn de meeste technologiebedrijven kennisintensief en het intellectueel eigendom speelt vrijwel altijd een belangrijke rol bij de transactie.

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven

Wij brengen u graag op de hoogte van nieuwe inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering en strategie voor de gezondheidszorgsector.

Aanmelden

kopieer tekst artikel