• Grant Thornton identificeert drie drijfveren bij transacties binnen de hightechsector

Buitenlandse interesse en hoge waardering onderstrepen het beeld van een topsector.

Technologie is een van de grootste sectoren voor fusies en overnames wereldwijd. Technologische ontwikkelingen gaan onverminderd door en om de concurrentie voor te blijven zijn acquisities een belangrijk instrument. Analyse door Grant Thornton van de fusies en overnames in de Nederlandse technologiesector geven inzicht in de drie belangrijkste drijfveren voor transacties: het overnemen van kern-technologieën, gevolgd door supply chain consolidatie en schaalvergroting. Wat verder opvalt is dat vrijwel alle transacties een internationaal karakter hebben.