< 1 2

Grant Thornton breidt haar adviestak uit met overname van Milana en Sinzer

19 dec 2018

Grant Thornton neemt per 1 januari 2019 twee bedrijven over die bijdragen aan het versterken van haar adviesdiensten: het consultancybedrijf Milana en adviesbureau Sinzer. Sebo Havinga, lid raad van bestuur bij Grant Thornton: "Met deze overnames slaat Grant Thornton een grote slag in de advisering rondom cybersecurity en het managen van maatschappelijke impact. En kunnen we nog meer toegevoegde waarde leveren in het mkb en mid corporate segment binnen de drie thema’s waarop wij ons strategisch richten: technologie, digital en duurzaamheid."

Grant Thornton legt meer focus op mkb en mid corporate klanten

14 dec 2018

Grant Thornton focust zich in de toekomst meer op het leveren van diensten aan het mkb en familiebedrijven en klanten in het mid corporate segment. Het accountants- en advieskantoor richt zich daarmee niet meer op wettelijke controles bij organisaties van openbaar belang. Zij zal uiterlijk 1 juli 2019 haar OOB-vergunning omzetten naar een niet OOB-vergunning. Gelijktijdig kondigt Grant Thornton de overname aan van twee bedrijven die de adviestak van Grant Thornton zullen versterken: een adviesbureau op het gebied van maatschappelijke impact en een cybersecurity consulting bureau. Bovendien zullen 8 nieuwe partners worden benoemd.

Statement AFM rapport

21 nov 2018

Statement AFM rapport

Meer aandacht voor senior management noodzakelijk

13 aug 2018

In het kader van de werkgeversrol richting RvB hebben commissarissen vooral verbeterwensen geuit voor: aandacht voor opvolgingsplanning van de RvB; aandacht voor talentmanagement en senior management; de betrokkenheid van de RvC bij de selectie en de beoordeling van het senior management; het als RvC zicht hebben op het functioneren van het senior management als team en op dat van de individuele leden. Op al deze aspecten zijn commissarissen en niet-commissarissen van mening dat het (beslist) beter moet. Vooral de relatie met het senior management wordt in de huidige situatie als ‘onder de maat’ ervaren.

Optimisme in Nederland staat op hoogtepunt terwijl zakelijke vooruitzichten afnemen

27 jul 2018

Het optimisme in de Europese Unie (EU) is in het tweede kwartaal van 2018 gedaald ten opzichte van het begin van het jaar, volgens het International Business Report (IBR) van Grant Thornton. Het IBR stelt vast dat het zakelijk optimisme wereldwijd in het tweede kwartaal van 2018 netto 54 procent bedraagt – een daling ten opzichte van het recordcijfer van netto 61 procent voor het eerste kwartaal van 2018. Een sterke terugval van het zakelijk optimisme vond met name plaats in de EU; voor de hele regio daalde dit van netto 60 procent naar netto 46 procent. Alle drie de grootste economieën in de regio noteren een lager cijfer; in Frankrijk daalde het zakelijk optimisme met 37p naar netto 38 procent en in het Verenigd Koninkrijk van netto 31 procent naar netto 17 procent. In Duitsland daalde het optimisme met 6p naar netto 74 procent.

Grant Thornton heeft Björn Roskott benoemd als partner

12 jul 2018

Björn Roskott is met ingang van 1 juli 2018 benoemd tot partner van Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V.

Commissarissen benchmarkonderzoek 2017-2018 deel II: Klassieke criteria voor selecteren commissarissen nog steeds (te) dominant

10 jul 2018

Klassieke competenties als bestuurlijke ervaring, netwerk in Nederland, financiële kennis, operationele ervaring en juridische kennis blijken nog steeds de dominante selectiecriteria te zijn voor het aantrekken van commissarissen. Dat geldt bepaald niet voor competenties als marke¬ting, ICT en technologisch kennis. Op deze gebieden geven commissarissen, directeuren en secretarissen van RvC’s al jarenlang aan dat verbetering (zeer) wenselijk is. Ondanks dat de verbeterwensen al meerdere jaren genoemd worden, hebben commissarissen nog steeds een duidelijke voorkeur om op deze gebieden externe expertise in te huren. Bart Jonker, partner bij Grant Thornton: “De vraag is of dat altijd, en zeker ten aanzien van de genoemde kennisgebieden, een juiste keuze is. Een wijziging in de samenstelling van de RvC lijkt, gezien het langdurige karakter van de verbeterwensen, meer voor de hand te liggen.”

Publicatie tweede rapport Monitoring Commissie Accountancy

31 mei 2018

Vandaag heeft de (MCA) een rapport gepubliceerd over de voortgang van het verbetertraject van de accountancysector genaamd ‘Doorpakken!’.

Wereldwijd zakelijk optimisme zorgt voor gunstige investeringscondities

04 mei 2018

Onderzoek van Grant Thornton laat zien dat het wereldwijde optimisme over de economische vooruitzichten naar een recordhoogte is gestegen. Uit de resultaten van het International Business Report (IBR) blijkt dat het optimisme voor de komende 12 maanden het sterkst is gestegen in Europa en Noord-Amerika, hoewel de cijfers voor alle regio’s historisch robuust zijn. De bezorgdheid over de economische onzekerheid is afgenomen en de groei van het bruto binnenlands product zit in de meeste regio’s in de lift. Daarom raadt Grant Thornton bedrijven aan om nu actie te ondernemen, kansen te identificeren en te investeren voor toekomstig succes.

Commissarissen benchmarkonderzoek 2017-2018: Voorzitter RvC is kritisch over invulling werkgeversrol

24 apr 2018

Voor het eerst in de geschiedenis van het commissarissen benchmarkonderzoek zijn ook de voorzitters van RvC’s kritischer geworden over hun RvC. Zo hebben zij verbeterwensen over de invulling van de werkgeversrol, informatievoorziening aan de RvC en bijscholing van commissarissen. Qua ambitieniveau wordt de lat het hoogst gelegd voor 'samenwerking binnen de RvC'.