banner image
Persberichten

Bedrijven in het middensegment van de markt vertonen tekenen van herstel

Bedrijven in het middensegment van de markt vertonen tekenen van herstel na de recorddaling van het eerste halfjaar van 2020, maar er zijn nog steeds aanzienlijke beperkingen.

Amsterdam: Wereldwijd tonen middelgrote bedrijven zich terughoudend optimistisch over een economisch herstel volgens de laatste cijfers van Grant Thornton's International Business Report* (IBR), waarin de reacties van bijna 5000 top managers in 29 economieën, waaronder de G20, zijn verzameld. Dit volgt op een uitdagend jaar, waarin middelgrote ondernemingen (het middensegment van de markt) hun omzet wereldwijd met gemiddeld 1% zagen dalen, nadat ze rekening hadden gehouden met de impact van COVID-19 ( resp. EU: -5%; APAC: -2%, Noord-Amerika: +3%, Latijns-Amerika +4%).

Economisch optimisme herleeft

Het economisch optimisme onder bedrijven in het middensegment heeft de afgelopen zes maanden een heropleving gekend, waarbij uit onderzoek is gebleken dat 57% van de bedrijven licht tot zeer optimistisch is over de economische vooruitzichten voor de komende twaalf maanden. Deze stijging met 14 procentpunten staat in schril contrast met een half jaar geleden, toen het economisch optimisme door de overheid werd teruggebracht tot het laagste niveau sinds de crisis in de eurozone.

Groeiverwachtingen gaan langzaam omhoog

Met het optimisme dat terug sijpelt in de mentaliteit van de leiders in het middensegment van de markt, draaien andere belangrijke indicatoren ook langzaam omhoog, waarbij 45% van de bedrijven verwacht dat de inkomsten in de komende 12 maanden zullen stijgen (+11 procentpunten op eerste halfjaar), samen met de winstgevendheid (44% +12 procentpunten) en de werkgelegenheid (38% +10 procentpunten). Alle bedrijven blijven echter goed onder het niveau van vóór COVID 2019.

Economische onzekerheid blijft hoog

Dit benadrukt het feit dat de economische onzekerheid op een hoog niveau blijft, waarbij 62% van de bedrijven wereldwijd aangeeft dat dit de grootste beperking is voor hun vermogen om hun bedrijf te laten groeien. En hoewel het optimisme is toegenomen, is dit nog niet wezenlijk doorgedrongen tot de orders, waarbij 52% een tekort aan orders als een beperking noemt. Bedrijven maken zich ook zorgen over de beschikbaarheid van geschoold personeel en de arbeidskosten, waarbij 50% van de bedrijven elk van hen aanhaalt als een beperking voor hun vermogen om te groeien.

Bedrijven doen investeringen - met traditionele categorieën die een comeback maken.

Het belangrijkste investeringsgebied blijft de technologie (51% verwacht dat dit in het komende jaar zal toenemen), gevolgd door de vaardigheden van het personeel (45%) en research en development (44%), aangezien de bedrijven zich blijven inzetten voor een nieuwe wereld van bedrijvigheid. Nu de tweede en derde golf van COVID-19 vele markten raakt, blijft de noodzaak om te investeren in digitale bedrijfsmodellen en om mensen te hebben met de vaardigheden om in de nabije toekomst in een virtuele wereld te opereren, de drijvende kracht achter investeringsbeslissingen. In dit laatste onderzoek zien we echter meer traditionele investeringscategorieën op de voorgrond treden. Het percentage bedrijven in het middensegment van de markt dat wil investeren in nieuwe gebouwen en installaties en machines is met 10 procentpunten gestegen tot respectievelijk 32% en 38%.

Tekort aan financiële middelen blijft een belangrijk punt van zorg

De financiering van die investering en het voldoen aan de voortdurende operationele behoeften tijdens de pandemie zijn echter niet altijd even eenvoudig. Het tekort aan financiële middelen blijft een belangrijk punt van zorg voor bedrijven: 46% van de bedrijven ziet het als een zakelijke beperking voor de komende twaalf maanden, terwijl de recordhoogte van de pandemie in de eerste helft van 2020, toen de pandemie op volle toeren begon te draaien, nog steeds niet is bereikt. Dit ondanks de monetaire versoepeling van het record en de fiscale steun die door talloze regeringen aan bedrijven over de hele wereld wordt verleend terwijl zij proberen de kasstroombeperkingen als gevolg van COVID-19 te verlichten.

Bedrijven beginnen zich voor te bereiden op het herstel

Ter voorbereiding op het herstel geven bedrijven in het middensegment van de markt prioriteit aan het 'gebruik van technologie ter ondersteuning van organisatorisch herstel' en kijken ze naar 'veiligheid op de werkplek en nieuwe wettelijke vereisten voor de werkplek' - met 39% van de bedrijven wereldwijd die strategieën op deze gebieden plannen of uitvoeren. De volgende prioriteit is welke 'financiële middelen nodig zijn' (33%), waarbij ook enige aandacht wordt besteed aan het product- of dienstengebied en de markten waarop men zich moet richten (31%).

Bart Jonker, bestuurder Grant Thornton Nederland zegt:

"De laatste IBR-gegevens laten ons zien dat zakelijke leiders in het middensegment van de markt wereldwijd zeer realistisch zijn over de uitdagingen die de eerste helft van 2021 met zich meebrengen, maar ze worden met een verstandig pragmatisme en veerkracht geconfronteerd met deze onzekerheid.”

Hij vervolgt: "Hoewel de vooruitzichten een echte verbetering laten zien met zowel economisch optimisme als verwachtingen over de omzet en de winst in de lift, is het belangrijk om de context van deze stijgingen op te merken. In veel gevallen zijn de verbeteringen die we zien, te danken aan bedrijven die de komende 12 maanden een vergelijking maken met het zeer sombere economische klimaat van 2020 als gevolg van COVID-19.”

Bart sluit af met: "Zelfs nu er op sommige markten vaccins worden uitgerold, zal het nog enige tijd duren voordat we terug zijn bij iets wat de normaliteit benadert. Veel bedrijven hebben al veranderingen doorgevoerd in hun bedrijfsmodellen en investeringen op dit gebied, en dit toont geen tekenen van achteruitgang, aangezien iedereen in staat lijkt te zijn om te concurreren in een post-COVID-wereld".

kopieer tekst artikel