banner image
Persberichten

Commissaris blijft stoeien met werkgeversrol en cultuur

Aandacht van de rvc voor talentmanagement en successieplanning met betrekking tot de rvb blijft een terugkerend verbeterpunt. Veel respondenten vinden het wenselijk dat een cultuuraudit in de eigen organisatie wordt gehouden. 

Dit zijn enkele resultaten uit het tweede deelrapport [ 16482 kb ] van de veertiende editie van het jaarlijkse Grant Thornton commissarissen benchmarkonderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd door Board in Balance en Herbert Rijken.

Talentmanagement, positie secretaris en cultuuraudit verdienen meer aandacht van de rvc

Het voldoende aandacht schenken aan talentmanagement, en ook aan successieplanning met betrekking tot de rvb, zijn zaken waarvan de commissaris in onze eerdere onderzoeken ook al aangaf dat dit beter moest. En ook in dit onderzoek laten veel respondenten weten dat daar nog een slag in gemaakt moet worden. Het tegenovergestelde geldt eigenlijk voor de positie van de secretaris. Daar zijn amper veranderwensen te vinden en dat gold ook al voor een vergelijkbare vraag over de secretaris in het verleden. Geldt de werkgeversrol van de rvc niet ook de secretaris van de rvc? Het doen van een cultuuraudit is dan weer een vraag die we voor het eerst hebben voorgelegd. Dat was in zekere zin een goede keuze want alle benchmarks hebben daar een (urgente) verbeterwens voor. Het lijkt ons, maar ook zeker de respondenten zelf, een goed idee om de werkgeversrol weer eens wat prominenter op de agenda te zetten.

Naast kennis van digitalisering ook kennis van duurzaamheid een gewilde competentie in de rvc

Kennis van IT en digitalisering zijn zowel bij de rvc als rvb een breed gedeelde verbeterwens. Kennis van duurzaamheid en ervaring met veranderingsprocessen volgen op de wensenlijst tot verbetering Klassieke competenties als bestuurlijke ervaring en financiële kennis blijven dominant als het gaat om wat er in een rvc aanwezig moet zijn. Gemiddeld genomen zijn daarnaast ook maatschappelijke antenne en kennis van risicomanagement gewenste competenties. Wat niet in voldoende mate aanwezig is in de rvc, is ICT-kennis, kennis van digitalisering en kennis van duurzaamheid. Bijna alle respondenten geven aan dat deze competenties in hun eigen rvc beter op orde moeten komen. Diezelfde respondenten geven ook aan dat de kennis van digitalisering bij hun eigen rvb niet op gewenste niveau is. Gezien de toekomstverwachtingen maken we ons daarom wat zorgen.

Over de 14de editie van het commissarissen benchmarkonderzoek

Het Grant Thornton commissarissen benchmarkonderzoek van en uitgevoerd door Aalt Klaassen, Dirk-Jaap Klaassen en Oscar Toebosch van Board in Balance bv en Prof. Dr. Herbert Rijken, is dit jaar voor de 14de keer uitgevoerd. De resultaten zijn in 2 deelrapporten gepubliceerd.

Het onderzoek geeft resultaten weer voor in totaal zestien benchmarks. Hiertoe behoren commissarissen bij de organisaties: beursgenoteerd bedrijf, groot-niet-genoteerd bedrijf, MKB, familiebedrijf, woningcorporatie, zorginstelling, onderwijsinstelling en overige non-profit organisaties.

102 respondenten werkten mee via een persoonlijk interview en 66 respondenten vulden een online enquête in. Van de respondenten zijn er 60 vrouw, 54 vervullen de rol van voorzitter van een rvc.

De respondenten zijn benaderd via FBNed, Governance University, NCD, NCR, NVTZ,  VTW, Topvrouwen.nl, VNO-NCW metropoolregio Amsterdam en Stichting Blikverruimers, naast het eigen netwerk van commissarissen en bestuurders die veelal reeds jaren betrokken zijn bij het onderzoek. Eerdere onderzoeken zijn online terug te vinden.

kopieer tekst artikel