banner image
Persberichten

Samenwerking Grant Thornton en VCSW

Grant Thornton en VCSW werken samen op het gebied van de sociale wet- en regelgeving. De twee kantoren richten zich gezamenlijk op geïntegreerd advies ten aanzien van Loonbelasting. Met in het bijzonder een focus op de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) en de Werkkostenregeling (WKR).

Versterking wederzijdse adviespraktijken

Waar VCSW gespecialiseerd is in de controle van de Whk-beschikking is Grant Thornton gespecialiseerd in het controleren en inzichtelijk maken van de WKR. Om klanten een zo volledig mogelijke dienstverlening aan te bieden, hebben de partijen daarom besloten om de handen ineen te slaan. De twee kantoren vullen elkaar inhoudelijk aan.

“De samenwerking bezorgt beide kantoren meer mogelijkheden om cliënten van hoogwaardig advies te voorzien op het gebied van WKR en Whk uitdagingen”, zegt John Boer, WKR specialist bij Grant Thornton. "De gedifferentieerde Whk premie is door de jaren heen meer complex geraakt. VSCW kan hierin onze klanten goed adviseren. Zo kunnen wij de klanten van VCSW helpen in de wereld van de werkkosten”

Wat is de Whk?

De Whk-beschikking geeft het percentage aan dat jaarlijks door de Belastingdienst wordt berekend en afgegeven, en dient de werkgever het daaropvolgende boekjaar af te dragen. Dit percentage heeft betrekking op de uitkeringen van (ex-) medewerkers die ziek uit dienst zijn gegaan en/of in de WGA terecht zijn gekomen.

De beschikking bestaat uit twee delen:

  • Premiedeel WGA
  • Premiedeel Ziektewet

In de Whk-beschikking staat een totaalpercentage van beide premiedelen bij elkaar opgeteld. Dit percentage moet over het premieloon aan de Belastingdienst afgedragen worden. Ben je Eigenrisicodrager voor een van de twee? Dan staat hier een premiepercentage van 0%. Uit grondig onderzoek is gekomen dat van alle beschikkingen met uitkeringslasten ongeveer 70% te hoog was vastgesteld! Lees de Whitepaper De Gedifferentieerde Premie Whk voor meer achtergrondinformatie.

kopieer tekst artikel