Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Vanaf die datum moet u aan de verplichtingen voldoen, waaronder het regelmatig testen en evalueren van de beveiliging van persoonsgegevens. In bepaalde gevallen is een data protection impact assessment (DPIA) verplicht.

Een DPIA is een beoordeling van de privacyrisico’s van de beoogde verwerking van persoonsgegevens. Een DPIA wordt aangeraden als de verwerking van persoonsgegevens gepaard gaat met hoge risico’s in verband met de rechten en vrijheden van personen.

Download de flyer om meer te lezen over een DPIA.