Het afgelopen jaar is het arbeids- en ontslagrecht aanzienlijk hervormd door de komst van de Wet Werk en Zekerheid. Per 1 januari 2016 is het laatste gedeelte van deze wet ingevoerd, wat onder andere tot wijziging van de Werkloosheidswet heeft geleid. Vanaf 1 januari wordt de duur van de WW-uitkering stapje voor stapje teruggebracht. Dit gebeurt met 1 maand per kwartaal. Vanaf 2019 is de duur van de WW-uitkering dan nog maximaal 2 jaar. Naast deze wijziging, staan er in 2016 nog meer wijzigingen op de agenda. We geven u een overzicht.