Gerechtsdeurwaarders vervullen veelal wettelijke taken en zijn daarmee gebonden aan specifieke wetregeling.
Eén van de consequentie hiervan is dat het toetreden in deze markt moeizamer is. In de afgelopen jaren is de concurrentie verhevigd en hebben forse schaalvergrotingen plaatsgevonden.

Betalingsproblemen bij consumenten en bedrijven zijn sinds de crisis toegenomen. Schulden zijn daarmee lastiger te innen. De meeste gerechtsdeurwaarderskantoren verrichten ook incassowerkzaamheden (gericht op het zonder gerechtelijke procedures innen van gelden).

Verschillen tussen gerechtsdeurwaarders en incassobureaus vervagen steeds meer door gelijke werkzaamheden en door samenwerking tussen incassobureaus en gerechtsdeurwaarders.

Nadrukkelijk wordt er gevraagd naar maatschappelijk verantwoord incasseren (treffen van een regeling die redelijk en billijk is).

Aantal particuliere kredietnemers met betalingsproblemen neemt toe, evenals de hoogte van de schuld. Dit resulteert in een toenemende druk op de schuldhulpverlening.

Grant Thornton kan u helpen bij:

 • jaarrekeningen samenstellen, beoordelen en controleren;
 • IT-audits en ISAE3402 werkzaamheden;
 • belastingaangiftes en fiscaal advies;
 • financiële advisering;
 • advisering bij digitale bewijsvoering;
 • strategie en riskmanagement;
 • overnames, samenwerkingsverbanden en toe- en uittreding begeleiden;
 • werknemersparticipaties;
 • benchmarking;
 • juridische dienstverlening;
 • btw-advies.

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.