Incassobureaus opereren in een open markt. U bent niet gebonden aan specifieke wetgeving rondom toetreding in de markt. Hierdoor is de concurrentie relatief hoog.
Betalingsproblemen bij consumenten en bedrijven zijn sinds de crisis toegenomen. Schulden zijn lastiger te innen.

Nadrukkelijker wordt er gevraagd naar maatschappelijk verantwoord incasseren (treffen van een regeling die redelijk en billijk is).

Het aantal particuliere kredietnemers met betalingsproblemen neemt toe, evenals de hoogte van de schuld. Dit resulteert in een toenemende druk op de schuldhulpverlening.

Grant Thornton kan u helpen bij:

 • jaarrekeningen samenstellen, beoordelen en controleren;
 • IT-audits en ISAE3402 werkzaamheden;
 • belastingaangiftes en fiscaal advies;
 • financiële advisering;
 • advisering bij digitale bewijsvoering;
 • strategie en riskmanagement;
 • overnames, samenwerkingsverbanden en toe- en uittreding begeleiden;
 • werknemersparticipaties;
 • benchmarking;
 • juridische dienstverlening;
 • BTW-advies.

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.