Consumer products

Partner Andre Heuvelman

Consumer products

Neem contact op

Voor ondernemingen in de handel en productie is de concurrentie van producenten uit andere Europese landen en Azië voelbaar. De juiste strategische beslissingen kunnen ervoor zorgen dat organisaties meer efficiency en innovatief vermogen verkrijgen.

Wet- en regelgeving ten aanzien van financiële verslaggeving en risicomanagement, milieu en veiligheid wordt steeds strenger. De productie moet toenemen tegen minder kosten. De industriële productiesector is groot en divers, maar de meeste spelers staan voor dezelfde uitdaging.

Die uitdaging is gericht op het optimaal beheersen van de kostenstructuur. Daarin spelen o.a. de reductie van operationele kosten en het verhogen van het rendement op productiemiddelen een rol. Rekening houdend met tijdsverschillen, afstand, taal en cultuur, kun je de concurrentie alleen voorblijven wanneer alle elementen zoals ontwikkeling, bevoorrading, productie, opslag, logistiek en administratie binnen optimaal geautomatiseerde processen plaats vinden.

Grant Thornton beschikt over specifieke kennis en ervaring in de maakindustrie. Wij kennen de voor productiebedrijven specifieke thema’s en de impact hiervan op de processen en de financiële en administratieve organisatie.