De vooruitzichten voor de automotive markt zijn niet rooskleurig: afnemende verkoopaantallen, onder druk staande marges op ‘nieuw’ en ‘gebruikt’ en een teruglopende omzet van de aftersales.

Dit is niet onopgemerkt gebleven onder de importeurs. Steeds vaker komen er berichten dat importeurs hun dealernetwerk willen herstructureren ter voorbereiding op een nog verder afnemende markt. Aan de andere kant zien we ketenintegratie bij de onderdelen leveranciers.

Ondanks de negatieve berichtgevingen verwachten wij niet dat het dealerbedrijf en andere partijen in de sector geen toekomst meer heeft. Sterker nog, als u tijdig inspringt op de marktontwikkelingen, kunt u de toekomst van uw bedrijf veiligstellen.

Partner Peter den Hertog

Automotive

Thema Fraudebeheersing, anti-witwas en anticorruptie Lees meer

In veel gevallen is een koerswijziging noodzakelijk. Het is raadzaam om de kostenstructuur en risicomanagement van uw organisatie kritisch te analyseren en waar nodig aan te passen. Hierbij kunt u denken aan huisvestingskosten, logistieke kosten, timing van toekomstige investeringen, financiering(en) en personeelsomvang.

Net zo belangrijk is het tegen het licht houden van de strategie van uw bedrijf. U kunt tijdig bijsturen door middel van afsplitsing van (onrendabele) activiteiten/vestigingen of juist door in te springen op acquisitiemogelijkheden.

Alleen als uw kostenstructuur, risicomanagement en uw strategie in lijn zijn met de situatie waarin de onderneming zich bevindt, bent u goed voorbereid op de toekomst en blijft u ‘in de race’. Lees verder waarom wij uw navigator kunnen zijn in deze race.

Fraudebeheersing: een ecoboost voor de organisatie Grant Thornton Fraudebeheersing

Grant Thornton kan u helpen bij:

  • fusies en overnames;
  • waarderingen;
  • financieringsadvies;
  • strategisch advies;
  • boekenonderzoek;
  • fraude onderzoek;
  • herstructurering en performance verbeteringen;
  • jaarrekeningen samenstellen, beoordelen en controleren;
  • belastingaangiftes en fiscaal advies;
  • juridische dienstverlening.