De vraag naar zorg groeit. Wijzigende wet- en regelgeving, vergrijzing en toenemende kosten doen de druk op zorginstellingen en zorgverleners toenemen. Terwijl u de kwaliteit van de zorg hoog wilt houden. Steeds minder zorginstellingen zijn financieel gezond. Dat is veelal het gevolg van lagere vergoedingen en stijgende kosten, met name personeelskosten. Hoe blijft uw zorginstelling financieel gezond?

De aanbieders van zorg worden uitgedaagd goede kwaliteit tegen een scherpe prijs te leveren. Om dat te realiseren moeten processen effectief en efficiënt zijn ingericht. Effectieve maatregelen leiden tot een (nog) hogere kwaliteit. De meest efficiënte aanpak levert de beste resultaten tegen de laagst mogelijke prijs. In veel gevallen moet er aan effectiviteit worden ingeleverd om efficiënt te zijn.

In de gezondheidszorg zijn tal van mogelijkheden om financieel gezond te zijn en te blijven. Om dat te bereiken en behouden moeten voortdurend keuzes worden gemaakt! Wij adviseren en ondersteunen u daar graag bij.

Trends en ontwikkelingen

 • contracteren op basis van prijs/kwaliteit verhouding;
 • scherpe prijs en volumeafspraken;
 • concentratie van hooggespecialiseerde zorg;
 • informatiebeveiliging;
 • afschaling, zorg dichtbij en preventie leiden tot nieuwe modellen;
 • afname van de vraag naar tweede lijn zorg;
 • transparantie in de gerealiseerde zorgresultaten;
 • wonen en zorg wordt gescheiden.

Gezondheidszorg

Medisch specialistische zorg

Als bestuurder in de zorg of als medisch specialist wilt u de kwaliteit van uw zorg zo hoog en efficiënt mogelijk houden. Hoe biedt u de juiste zorg aan uw patiënt tegen een gezonde prijs?

Eerstelijnszorg

Als eerstelijnshulpverlener wilt u de kwaliteit van uw zorg zo hoog mogelijk houden. Terwijl uw zorgaanbod verandert en de vraag naar zorg toeneemt. Bijvoorbeeld doordat de overheid meer zorg bij eerstelijnshulpverleners neer wil leggen. Oftewel hoe biedt u de juiste zorg voor uw patiënt en hoe houdt u uw praktijk gezond?

Cure & care

De diverse trends en ontwikkelingen binnen de cure en care sector hebben een financiële impact op uw zorginstelling of ontstaan als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving.

Biotech & life sciences

Hoe krijgt u als ondernemer in bio life sciences sector voldoende financiering voor uw R&D-activiteiten?

Apothekers

De apotheekbranche is continu aan veranderingen onderhevig, dalende bruto marges, de toenemende macht van de zorgverzekeraars, strengere eisen door banken.

Diensten voor de gezondheidszorg

Legal Services: Gezondheidszorg

Onze Gezondheidsrecht bedrijfsjuristen ontzorgen u bij juridische vormgeving van uw onderneming en dienstverlening en zorgen dat u in- en extern 'in control' bent.

Datagedreven werken

Met het gebruik van apps, clienten- en patiëntendossiers, medische apparatuur en wearables, zijn zorginstellingen bij uitstek data-intensieve organisaties. Toch gaat er in deze sector nog veel tijd verloren aan administratieve handelingen en halen zorginstellingen vaak onvoldoende (stuur)informatie uit beschikbare data. Hoe krijgt u de juiste inzichten uit deze data en verbetert u zo de kwaliteit van uw zorgproces?

Duurzame zorg

De Green Deal Duurzame Zorg onderstreept de ambitie van de zorgsector om te verduurzamen en zet in op de bevordering van gezondheid, vermindering van CO2 uitstoot, de impact op de leefomgeving en de circulariteit van materialen en grondstoffen. Hoe maak ik duurzaamheid onderdeel van mijn strategie en rapporteer ik helder over duurzaamheidsprestaties naar stakeholders?

Risk Management

Als gevolg van toenemende wet- en regelgeving op het gebied van verschillende audits, zoals AVG, CSRD en E-health worden zorginstellingen geconfronteerd met steeds hogere eisen op het gebied van risicobeheer, governance, compliance en audits. Hoe blijf ik in control en behoud ik het overzicht?

Cyber security

Hoe weerbaar is mijn zorginstelling tegen een cyber aanval? De toename van data uit bijvoorbeeld zorgapplicaties, AI en domotica biedt veel kansen op efficiëntere informatie, maar geeft ook risico’s. Hoe is deze data beschermd tegen cybercriminelen? Hoe versterkt u de cyberveiligheid van uw zorgorganisatie?

Gegevensbescherming

Gebruikmaken van beschikbare data, data uitwisseling, opslag en verwerking roepen vragen op omtrent naleving van wet- en regelgeving. Mag ik data wel gebruiken zonder in strijd te zijn met de AVG? Is de opslag en verwerking van clienten- en patiëntengegevens wel voldoende beschermd en voldoe ik aan de regels?

Bedrijfsverkoop aan Evidensia

De uitdaging
De uitdaging
De uitdaging
We wilden doorgroeien, maar zaten als management aan onze max: 60 à 70 uur werken is oké, maar we hadden geen zin om daar 80 à 90 uur van te maken.
De oplossing
De oplossing
De oplossing
Wij zaten als ‘de drie musketiers’ constant aardig op één lijn. Uitgangspunt was dat wij als club bij elkaar wilden blijven.
Het resultaat
Het resultaat
Het resultaat
Uiteindelijk haalde de adviseur van Grant Thornton er een veel hoger bedrag uit.
Toekomst zekerstellen – en doorgaan alsof er niets gebeurd is

We kunnen u ook helpen bij:

 • het opzetten van kostenreductieprogramma's;
 • transparantie in uw (financiële) resultaten;
 • bijvoorbeeld met behulp van technology;
 • de beveiliging van uw gegevens en die van uw cliënten en/of patiënten;
 • beloningsvraagstukken (in relatie tot de Wet Normering Topinkomens);
 • het vormgeven en inrichten van de flexibele schil;
 • het juridisch structureren van activiteiten.

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.

Meer weten?

Wilt u meer weten over wat er op u af komt wat betreft gezondheidszorg? Neem dan nu contact met ons op. Onze specialisten helpen u graag op weg.