Als eerstelijnshulpverlener wilt u de kwaliteit van uw zorg zo hoog mogelijk houden. Terwijl uw zorgaanbod verandert en de vraag naar zorg toeneemt. Bijvoorbeeld doordat de overheid meer zorg bij eerstelijnshulpverleners neer wil leggen. Oftewel hoe biedt u de juiste zorg voor uw patiënt en hoe houdt u uw praktijk gezond?

Uw praktijk verkopen, groeien door een overname of een samenwerkingsverband?

Grant Thornton heeft een pakket aan diensten ontwikkeld dat als basis dient voor een gezonde financiële praktijk. De veranderingen in de branche zorgen ervoor dat u wellicht nadenkt over bijvoorbeeld de toe- of uittreding in een samenwerkingsverband (maatschap, vof, bv of coöperatie). We helpen u bij het inrichten van de optimale (financierings)structuur. Wilt u weten hoeveel uw praktijk waard is? Wij helpen u graag met de waardering van uw praktijk.

In welke levensfase zit u als eerstelijnshulpverlener?

Onze ervaring is dat ondernemers in de eerstelijnszorg veel vragen hebben die betrekking hebben op zowel de eigen levensfase als de levensfase van de praktijk. Bij elke fase hoort een passend advies. Vanuit onze verschillende expertises helpen wij u graag dit advies vorm te geven en gaan wij in op vragen als hoe regel ik alle voorzieningen met betrekking tot mijn oude dag? Wanneer kan ik stoppen met werken en hoe zorg ik ervoor dat er voldoende pensioen is opgebouwd? Moet ik mijn auto privé of zakelijk aanschaffen? Maar ook welke uitdagingen kom ik tegen als ik een praktijk start of hoe selecteer ik de juiste opvolger en wat zijn de financiële consequenties daarvan?

Samenwerking

Een sterke eerste lijn leidt tot betere zorg en beheersbare zorgkosten. Om dit te bereiken is een goed organisatie en infrastructuur van de eerste lijn nodig. De zorg verandert en de organisatie van de zorg kan daarop niet achterblijven. De afgelopen jaren zijn veel samenwerkingsverbanden in de eerste lijn ontstaan en om meer slagkracht te hebben zijn in de fase daarna samenwerkingsverbanden samengevoegd. Nu de tweede lijszorg “naar de wijk” komt doet de vraag zich voor of en hoe de samenwerkingsverbanden in de eerste lijn op deze nieuwe ontwikkelingen het beste kunnen inspelen. Wat is de impact op de structuur, de organisatie en de financiering van de samenwerkingsverbanden? Hoe ziet onze businesscase er in de toekomst uit? Thema’s waarbij onze adviseurs u graag ondersteunen.'

Grant Thornton kan u helpen bij:

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.