Verandering in de medisch specialistische zorg

Als verantwoordelijke voor een ziekenhuis, kliniek, ZBC, MSB of als medisch specialist wilt u de kwaliteit van uw zorg zo hoog en zo efficiënt mogelijk houden. Terwijl uw zorgaanbod verandert en de vraag naar zorg toeneemt. Bijvoorbeeld door de verschuiving van minder complexe zorg naar de eerstelijns. Oftewel hoe biedt u de juiste zorg aan uw patiënt tegen een gezonde prijs?

Is groei nog mogelijk?

Ziekenhuizen met een groot regionaal marktaandeel of ziekenhuizen die gespecialiseerd zijn in zeer complexe zorg hebben minder last van omzetplafonds ten opzichte van ziekenhuizen zonder complexe zorg of groot marktaandeel. Hierdoor kunnen zij (sneller) groeien. Dit maakt de kloof tussen ziekenhuizen groter. Daarbij is het de vraag voor hoeveel ziekenhuizen er plaats is in Nederland?

Groei in waarde is ook groei

De sector is druk bezig om invulling te geven aan de juiste bekostiging voor de lange termijn. Het is van belang de juiste incentives te vinden om kwaliteit van zorg te belonen met meer aandacht voor preventie en technisch slimme oplossingen. Contracttering en beloning op waarde waardoor de productieprikkel van DBC-zorgproducten wordt verminderd. Daarbij is er ook steeds meer aandacht voor het organiseren van de zorg rond de patiënt op de meest efficiënte manier.

Om te komen tot minder administratieve lasten en preventie wordt gewerkt aan de vereenvoudiging van de DBC-systematiek. Omzetvolume in de medisch specialistische zorg wordt ingeruild voor waarde gedreven zorg. Stopt daarmee de groei? Integendeel, want groei in waarde is ook groei. Daar weten wij alles van.

Nieuwe initiatieven

Ondanks een grotere mate van specialisatie en aandacht voor het op de juiste manier organiseren van de zorg rond de patiënt is het aantal startende klinieken en ZBC’s nog nooit zo groot geweest als nu. Veel medisch specialisten vinden de ontwikkelingen niet snel genoeg gaan en nemen zelf het initiatief om buiten het ziekenhuis activiteiten te starten. Dit heeft ook meer dan ooit de bijzondere aandacht van externe kapitaalverschaffers.

Wij kunnen u helpen bij:

Advies voor ziekenhuizen, MSB’s, klinieken en ZBC’s:

Advies voor medisch specialisten:

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.