Healthcare

Partner Hans Piersma

Healthcare

Neem contact op

De gezondheidszorg is dynamisch en onderhevig aan wijzigende regelgeving en budgetten. Al jaren (met uitzondering van 2013) groeit de omzet in de gezondheidszorg. Daarnaast is bijna 40% van de zorginstellingen financieel gezond. Toch wordt de druk op zorginstellingen en zorgverleners groter. Toenemende vergrijzing, afnemende (financiële) middelen en voortdurende wijzigingen in wet- en regelgeving zijn daar o.a. aanleiding toe. Hoe blijft u als zorginstelling financieel gezond?

Vrije markt

De gezondheidszorg maakt in rap tempo de omslag naar een vrije markt. Een markt waarin zorginstellingen in toenemende mate te maken krijgen met concurrentie. De aanbieders van zorg worden uitgedaagd goede kwaliteit tegen een scherpe prijs te leveren.

Marktwerking in de zorg betekent dat zorgaanbieders niet meer automatisch verzekerd zijn van voldoende cliënten om de zorgproductie op peil te houden. Als cliënten mogen kiezen, kunnen ze ook voor de concurrent kiezen. De tijden zijn hiermee definitief veranderd; zorgorganisaties moeten ondernemen om te overleven.

Trends en ontwikkelingen

Veranderingen waarmee de gezondheidszorg geconfronteerd wordt zijn:

 • wijzigen van kostprijzen;
 • afbouwen van overhead;
 • druk op prijs/kwaliteit verhouding;
 • dalende geneesmiddelenprijzen;
 • concentratie van hooggespecialiseerde zorg;
 • fusies van zorginstellingen;
 • wijziging van strategie;
 • veranderende zorginhoud;
 • afname van de vraag naar tweede lijn zorg;
 • verschuivingen (van tweede naar de eerste lijn en van intra- naar extramuraal);
 • transparantie in de gerealiseerde zorgresultaten;
 • wonen en zorg wordt gescheiden.

Branches

Wij zijn al jarenlang een vraagbaak voor organisaties in de gezondheidszorg, zoals:

 • ziekenhuizen;
 • zelfstandige behandelcentra;
 • medisch specialisten;
 • thuiszorginstellingen;
 • andere Wlz-, Zvw- en Wmo gefinancierde instellingen;
 • eerstelijns samenwerkingsverbanden (waaronder ketenzorg);
 • huisartsen;
 • tandartsen.

Grant Thornton kan u helpen bij:

Gerelateerde artikelen