Een stijgende levensverwachting en een aanhoudende economische welvaart leiden ertoe dat de vraag naar zorg, in zowel care als cure, blijft toenemen.

De bestedingen aan zorg in Nederland zijn bijna 100 miljard euro, waarvan circa 60 procent wordt gefinancierd uit de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg. De behoefte aan andere en vernieuwende zorgdiensten neemt toe. Zowel als gevolg van economisch betere tijden als door de vergrijzing van de bevolking. Tegelijkertijd ontstaan personeelstekorten door de toenemende vraag naar zorg.

De cure & care sector is voortdurend in beweging door onder andere veranderende wet- en regelgeving, prestatiebekostiging, verdergaande transparantie, lagere budgetten en budgetplafonds. De professionaliteit van directies en bestuurders wordt steeds meer op de proef gesteld.

Partner Hans Piersma

+31 (0) 88 676 9021

Neem contact op

Trends en ontwikkelingen

Door samenwerkingen, nieuwe initiatieven en innovaties in de zorg is de scheidslijn tussen care en cure steeds minder duidelijk. Zo zijn er bijvoorbeeld diverse specialismen in ziekenhuizen die meer gericht zijn op het beperken van nadelen van ziekten (care) dan op genezing en in de GGZ is er sprake van zowel cure als care. Ontwikkelingen laten zich dan ook niet vangen en worden ook niet belemmerd door definities. Andere ontwikkelingen zijn:

  • contracteren op basis van prijs/kwaliteit verhouding;
  • scherpe prijs- en volumeafspraken;
  • afbouwen van overhead;
  • concentratie van hooggespecialiseerde zorg, mede als gevolg van verschuivingen (van tweede naar de eerste lijn en van intra- naar extramuraal);
  • wonen en zorg wordt gescheiden;
  • informatiebeveiliging;
  • vraag gestuurde innovatie.

De diverse trends en ontwikkelingen binnen de cure en care sector hebben een financiële impact op uw zorginstelling of ontstaan als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving. De Healthcare adviseurs van Grant Thornton geven u oplossingen en adviezen voor uw zorginstelling.

Grant Thornton kan u helpen bij:

Gerelateerde artikelen

Werkpleziermeter voor de zorg 2019

Hoe verhoudt uw zorginstelling zich tot de uitkomsten van onze benchmark studie en hoe verhoogt u werkplezier in uw instelling?

Download nu de Werkpleziermeter voor de zorg 2019

rich text with download pdf