Public

Partner Peter van Vuure

Public

Neem contact op

De thema’s; schaalvergroting, marktwerking, decentralisatie, ketenbenadering en andere, vragen in het publieke domein om andere oplossingen dan in het bedrijfsleven. De publieke sector vertoont eigen karakteristieken, die ook nog per sector kunnen verschillen.

Bovendien beïnvloeden de wijze van financiering van uitvoerende publieke taken het intern functioneren van publieke organisaties tot in de haarvaten...

De Grant Thornton dienstverlening richt zich in het publieke domein op strategie, organisatie, financiën, ontwikkeling en implementatie. Dit doen wij voor de Rijksoverheid, gemeenten en waterschappen, de gezondheidszorg, woningcorporaties en het onderwijs. Welke projecten en thema’s wij samen met onze opdrachtgevers in deze deelgebieden van publieke sector, leest u op de desbetreffende pagina’s.