De productiecijfers van de tuinbouwbranche zijn snel opgelopen. Terwijl de oppervlakte van tuinbouwgrond nagenoeg hetzelfde bleef. De verwachting voor de toekomst is dat de afzetmarkt nauwelijks groeit. Hoe kunt u als ondernemer in de tuinbouwbranche groeien? Welke kansen liggen er voor u om in samenwerking met andere kwekerijen meer markten te gaan bedienen.

Innovatie

Innovatie is kenmerkend voor de tuinbouwbranche, maar maakt het tegelijkertijd ook kapitaalintensief. Tuinders werken aan productvernieuwing, de ontwikkeling van nieuwe energiebronnen, de toepassing van satellieten om machines aan te sturen of gewassen te onderhouden, etc. Innovatie is essentieel voor het voortbestaan binnen deze branche.

Hoe regelt u de financiering voor innovatie? En welke subsidiemogelijkheden zijn er bijvoorbeeld. Welke strategische keuzes maakt u om ook in de toekomst uw onderneming te laten floreren?

Marktpositie en ketensamenwerking

De tuinbouwbranche in Nederland is de grootste concurrent van zichzelf. De prijsconcurrentie is groot. Om meer 'in control' te zijn op de prijs denkt u wellicht aan een inkoopsamenwerking, of om samen nieuwe afzetmarkten te creëren. Een trend is een meer intensieve samenwerking in de keten, van veredelaar tot afnemer. Met als doel om meerwaarde voor de tuinder én de afnemende partij te creëren.

Personeel

Hoe zorgt u als ondernemer er voor dat u over voldoende arbeidskrachten beschikt? En welke kansen bieden mechanisatie en automatisering om het aantal arbeidskrachten te beperken? De specialisten van Grant Thornton zijn hier in thuis en overzien de problematiek.

Tevens hebben wij uitgebreide kennis van het digitaliseren van bijvoorbeeld uw financiële administratie, de salarisadministratie en de personeelsadministratie.

Internationaal

Nederland is koploper in Europa, en wereldwijd tweede, op het gebied van de export van land- en tuinbouwproducten. Toch zijn er signalen voor bijvoorbeeld de bloemensector van een dalende sector.

Ook de Brexit kan invloed hebben op de Nederlandse export. Alhoewel de verwachting is dat mede door de nabijheid van Nederland tot de Britse markt en de efficiënte logistiek de marktpositie behouden blijft.

Heeft u andere internationale ambities zoals een internationaal samenwerkingsverband of een fusie of overname? Grant Thornton is lid van het internationale netwerk van Grant Thornton International Ltd.

Binnen dit internationale netwerk werken diverse specialisten met een breed spectrum van dynamische organisaties. Van opkomende bedrijven tot snel groeiende en gevestigde wereldleiders.

Grant Thornton kan u helpen bij:

  • het benutten van fiscale kansen (voor bijvoorbeeld optimale transfer pricing);
  • financierings- en bedrijfsopvolging;
  • het opzetten van samenwerking met andere marktpartijen zowel qua kweek, inkoop en verkoop;
  • optimale digitalisatie van uw administratieve organisatie;
  • het kiezen van de beste financieringsstructuur, rekening houdend met seizoenspatronen.

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.

Gerelateerde artikelen

Bekijk meer artikelen