Financiële verslaglegging volgens IFRS is ingewikkeld. Inmiddels kennen steeds meer internationale ondernemingen de regels. Hoe past u ze echter concreet toe? Onze experts van IFRS services kunnen u hierbij helpen.

De voorschriften voor financiële verslaglegging verschillen in ieder land. Vooral ondernemingen met groepsmaatschappijen in meerdere landen hebben dan ook voordeel van International Financial Reporting Standards (IFRS). De jaarcijfers van deze groepsmaatschappijen gebruiken namelijk dezelfde jaarrekeninggrondslagen, waardoor consolidatie op holding niveau eenvoudiger wordt.

Daarnaast zoeken nationale regelgevingen, ook in Nederland, aansluiting met IFRS.

IFRS for SME

Niet alleen beursgenoteerde ondernemingen baseren hun jaarrekening op IFRS, ook steeds meer niet-beursgenoteerde ondernemingen hanteren deze standaard. IFRS for SME is de ‘light’ versie van IFRS en is ontwikkeld voor niet-beursgenoteerde bedrijven. IFRS for SME is slechts 10 procent van de full IFRS en is daarmee ook voor het mkb een aantrekkelijke standaard.

Grant Thornton kan u helpen bij:

  • de verschillen tussen IFRS ten opzichte van de huidige jaarrekening in kaart brengen;
  • verschillen met de huidige verslagleggingsstandaarden analyseren, zodat u kunt overstappen op IFRS;
  • het effect op de jaarcijfers in de huidige jaarrekening en de toekomst in kaart brengen;
  • de interne rapportering aanpassen;
  • het grootboek opnieuw inrichten;
  • de jaarrekening op basis van IFRS for SME opstellen.