Hoge Raad box 3-heffing nog steeds discriminerend
Box 3 Hoge Raad: box 3-heffing nog steeds discriminerend!
De Hoge Raad oordeelde op 6 juni 2024 dat de box 3-heffing nog steeds discriminerend is en het eigendomsgrondrecht schendt in die gevallen waarin het forfaitaire rendement hoger is dan het werkelijke rendement dat belastingplichtige heeft behaald.
Erik van der Sande
| 5 min. leestijd |
Box 3: komt er nu duidelijkheid?
Box 3 Box 3: komt er nu duidelijkheid?
Recent heeft Advocaat-Generaal (A-G) Pauwels een conclusie genomen in vijf procedures en geeft hiermee advies aan de Hoge Raad. Het is afwachten of de Hoge Raad het advies van de A-G overneemt.
Erik van der Sande
| 3 min. leestijd |
Real estate agent shows client modern house
Box 3 De invloed van de nieuwe box 3 regels op uw vakantiewoning
Heeft u naast uw woning waar u permanent in woont, nog een tweede woning? Dan wordt deze tweede woning voor de belastingheffing beschouwd als een box 3 bezitting.
Einde fiscale voordelen Open Fonds voor Gemene Rekening?
OFGR Einde fiscale voordelen Open Fonds voor Gemene Rekening?
Maakt u gebruik van een Open Fonds voor Gemene Rekening (OFGR) en behaalt u hier fiscale voordelen mee? Let dan op! Een wetswijziging maakt hier vanaf 1 januari 2025 mogelijk een einde aan. Hoe zorgt u ervoor dat uw vermogen in de OFGR straks niet alsnog in box 3 is belast?
Erik van der Sande
| 2 min. leestijd |
Zware belasting verhuurde woning? Denk eens out-of-the-box 3!
Box 3 Zware belasting verhuurde woning? Denk eens out-of-the-box 3!
Verhuurders van woningen (en van andere panden) klagen steen en been over de zware box 3 belasting. Hoe voorkomt u deze belasting op verhuurde woningen in box 3? Denk eens ‘out-of-the-box-3'! Heeft u bijvoorbeeld al gedacht aan het ter beschikking stellen van uw panden aan uw eigen BV?
Erik van der Sande
| 3 min. leestijd |
young couple sitting in the backyard
Box 3 Buitenlandse vakantiewoning uitsluitend voor eigen gebruik? Goed nieuws: einde box 3!
Bezit u buitenlands onroerend goed? Dan is dit nu nog belast op basis van een fictief rendement, ongeacht of u de woning wel of niet verhuurt. De vraag was wel hoe de fiscus de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting berekende. De fiscus hanteerde een methode die niet tot volledige vrijstelling leidde. Wij zijn daartegen in beroep gegaan. Het Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelde dat de fiscus dit verkeerd berekende.
3 min. leestijd |