Belangrijke vragen over een testament bij leven voor ondernemers

Staat u er weleens bij stil hoe uw financiële en medische zaken geregeld moeten worden als u hier zelf niet meer toe in staat bent? Een zwaar ongeluk of een ziekte als dementie kan  tot gevolg hebben dat u, bij leven, niet meer uw eigen keuzes kunt maken. Uw “gewone” testament treedt nog niet in werking omdat u 
nog niet bent overleden. Een levenstestament is de oplossing. 

Wat is een levenstestament?

Naast een “gewoon” testament, waarin wensen zijn opgenomen voor na uw overlijden, is het ook belangrijk dat uw zaken geregeld worden in de situatie dat u tijdens uw leven niet in staat  bent uw vermogensrechtelijke en/ of uw medische belangen te behartigen. Dat kunt u regelen in een levenstestament.

Hoe stelt u een levenstestament op?

Een levenstestament opstellen doet u bij uw notaris. In uw levenstestament wijst u één of meer personen aan die u onvoorwaardelijk vertrouwt. Deze personen moeten namelijk beslissingen voor u nemen wanneer u dat onverhoopt niet meer kunt.

Wat regelt u in een levenstestament?

Het levenstestament is een notariële akte. Als ondernemer geeft u hierin een volmacht aan één of meer personen. Met een volmacht kan iemand namens u handelen.

Vraag de whitepaper aan