article banner
Prinsjesdag

Impact van het Belastingplan 2021 op de bouw & vastgoedsector

Remco Dijkstra Remco Dijkstra

2020 is een enerverend jaar geweest waarin ondernemend Nederland weer eens bewijst wat ondernemen betekent. Ook zagen we dat politiek Den Haag niet aarzelt om steun te geven daar waar nodig. In de branche waar u werkzaam bent, kwam het protocol 'Samen veilig werken' en 'Samen doorbouwen aan Nederland'. Twee protocollen die direct bijdragen aan het continueren van de bouwstroom en het realiseren van de noodzakelijke woningbouw. In de miljoenennota staan verdere maatregelen om door te bouwen tijdens de bouwcrisis. Ook vindt u daarin de bestuurlijke afspraken voor woningbouw corporaties. Op het eerste gezicht initiatieven die gaan bijdragen aan een continue bouwstroom. Maar dan moet de overheid haar toezeggingen wel nakomen als het gaat om het wegnemen van de knelpunten rondom de stikstofproblematiek en PFAS.

Graag nemen wij u mee in een aantal wijzigingen die voor u relevant zijn als aannemer en/of belegger in vastgoed. Dit zijn de wijzigingen in:

  • de overdrachtsbelasting,
  • de vennootschapsbelasting,
  • de baangerelateerde investeringskorting (BIK),
  • en de beperking verliesverrekening.

Een inhoudelijke weergave van alle Prinsjesdag wijzigingen .

Overdrachtsbelasting

Voor starters op de woningmarkt wil de overheid vanaf 1 januari 2021 een eenmalige (tijdelijke) vrijstelling van de overdrachtsbelasting  introduceren. Zij moeten hiervoor wel voldoen aan een aantal voorwaarden . Verder gaat het verlaagde tarief van 2% alleen nog gelden als je schriftelijk verklaart dat je de gekochte woning als hoofdverblijf gaat gebruiken.

Vanaf 1 januari 2021 verdwijnt het tarief van 6% voor aankoop  bedrijfspanden en vakantiewoningen en woningen die niet, of slechts tijdelijk als hoofdverblijf worden gebruikt. Hiervoor geldt voortaan het tarief van 8%.

Let wel, bij nieuwbouwwoningen blijvende huidige regels gelden voor de BTW en de v.o.n. levering.

Bent u van plan om (een deel van) uw vastgoed te verkopen of over te dragen  binnen de familie? In plaats van 2% nu geldt na 1 januari 2021 8% overdrachtsbelasting. Het loont dus om serieus na te gaan of overdracht in 2020 haalbaar is.

De hogere kosten koper heeft voor de verkopende partij niet direct financiële consequenties. Maar voor u als belegger of inkoper van woningen zijn de gevolgen vanaf 1 januari 2021 wel aanzienlijk: uw kosten koper stijgen met 6%!
Welk prijsopdrijvend effect heeft dit op woningen in de komende maanden? “heden te koop de laatste woning met 2%”?

Let op, de 2% voor alle woningen is alleen van toepassing als de woning in 2020 passeert.

Het loont dus om nog dit jaar aan te kopen of over te dragen. Mocht overdracht binnen de familie niet mogelijk zijn in 2020, denkt u dan aan de mogelijkheid om bij overdracht binnen de familie de verschuldigde overdrachtsbelasting te laten dragen door verkoper, in tegenstelling tot het vaak gebruikte kosten koper.

Vennootschapsbelasting

Uw tarief

Vorig jaar kondigde de overheid aan dat VPB-tarief per 1 januari 2021 zou dalen van 25% 21,7% en van 16,5% naar 15%.

Echter, in het belastingplan 2021 is anders besloten. Het hoogste VPB-tarief blijft gelijk (25%), terwijl het laagste tarief daalt naar 15%. De vennootschapsbelasting gaat dus omlaag maar minder dan eerder aangekondigd.

Voor u is wel interessant dat de eerste tariefschijf waarover 15% VPB heffing verschuldigd is in 2021 omhoog gaat naar € 245.000 en in 2022 naar € 395.000 (nu € 200.000). Vanaf 1 januari 2021 en zeker 1 januari 2022 is het aantrekkelijker om bij winstgevende bedrijven met meerdere vennootschappen de eventuele fiscale eenheid te verbreken. Afhankelijk van de winstgevendheid van de bedrijven kan het belastingvoordeel oplopen tot € 39.500 per entiteit, namelijk 10% (25% -/- 15%) van € 395.000. Wees u bewust van de voorwaarden die hiervoor gelden en kies bij voorkeur een pragmatische datum, bijvoorbeeld de datum waarop uw nieuwe boekjaar begint, in veel gevallen 1 januari.

Verliesverrekening

Vanaf 2022 geldt een andere verrekening van verliezen bij bedrijven.. Nu is het nog mogelijk om verliezen volledig te verrekenen met winsten uit het voorgaande jaar of met winsten uit de zes volgende jaren.

Het voorstel is nu om vanaf 1 januari 2022 de verliezen van een bedrijf (zowel voorwaarts als achterwaarts) slechts tot een bedrag van € 1 miljoen volledig met de winst te verrekenen. Daarboven mag u verliezen tot "slechts" 50% van de hogere winst in dat jaar verrekenen

Baangerelateerde investeringskorting (BIK)

Als aanvullende maatregel in het Belastingplan 2021 introduceert het kabinet per 1 januari 2021 een baangerelateerde investeringskorting (BIK) introduceren. De BIK laat ondernemers vermindert de loonheffing met een percentage van de investeringen. Het kabinet wil deze korting tijdelijk invoeren per 2021 als crisismaatregel. Het ziet er naar uit dat het kabinet na afloop van de BIK de budgettaire ruimte in gaat zetten voor een andere maatregel met hetzelfde doel (het verlagen van werkgeverskosten).

Samen met de andere genoemde maatregelen is de BIK 1 januari 2021 een interessante mogelijkheid om uw werknemerslasten te verlagen. Natuurlijk komen we bij u terug zodra er meer bekend is over deze BIK.

Actualiteiten

Meld u aan voor onze Prinsjesdagspecial

Blijf jaarlijks op de hoogte van de nieuwe fiscale maatregelen. Meld u aan voor onze Prinsjesdagspecial:

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven

Wij brengen u graag op de hoogte van nieuwe inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering en strategie voor de gezondheidszorgsector.

Aanmelden