Prinsjesdag

Belastingplan 2024: maatregelen voor de BES eilanden

Mr. Geert de Jong
Door:
insight featured image
De voorgestelde maatregelen voor de BES eilanden treden per 1 januari 2024 in werking, tenzij anders vermeld.
Onderwerpen

Prinsjesdag

Belastingplan 2024

In onze jaarlijkse Prinsjesdagspecial zetten wij voor u de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2024 op een rij. Bent u benieuwd naar de fiscale maatregelen voor uw onderneming?

Opbrengstbelasting vestigingsplaatsfictie

Het kabinet stelt voor om de voorwaarden van een vestigingsplaatsfictie voor de toepassing van de opbrengstbelasting te wijzigen voor houdstermaatschappijen. Het gekwalificeerde percentage wordt per 1 januari 2024 verlaagd van 95% naar 50%. Om misbruik te voorkomen mogen de activiteiten niet voor meer dan 50% zien op beleggingen, deelnemingen, liquiditeiten of activa waarvan het gebruik buiten de BES-eilanden ter beschikking wordt gesteld.

Afschaffen integratieheffing

Het kabinet stelt voor om de integratieheffing in de algemene bestedingsbelasting af te schaffen. Zo wordt een cumulatie van belasting voorkomen wanneer sprake is van het zelf vervaardigen van goederen. Ook wordt de omzetgrens van de kleineondernemingsregeling verhoogd.

Definitie personenauto's

Er worden verschillende definities gehanteerd van het begrip (personen)auto in de BES-belastingen. Het kabinet stelt voor om het begrip (personen)auto te uniformen per 1 januari 2024. Voor de Algemene bestedingsbelasting betekent dit dat pick-ups met een enkele cabine en bestelauto’s per 1 januari 2024 onder het hoge tarief vallen en bij privégebruik bijtelling van toepassing is.

Formele belastingregels

Voorgesteld wordt om een aantal formele belastingregels aan te passen, zoals de termijnen voor het opleggen van een navorderingsaanslag, het (op termijn) mogelijk maken om een aangifte digitaal in te dienen, het introduceren van een meldingsplicht voor vastgoedbelasting indien een vastgoedeigenaar geen aanslag heeft ontvangen en een nieuwe boetebepaling.

Minimumbelasting 

Het kabinet introduceert een minimumbelasting voor de BES-eilanden van 15%. Deze heffing gaat gelden voor verslagjaren die op of na 31 december 2023 beginnen.