Is uw onderneming internationaal actief? Dan wilt en moet u voldoen aan de (financiële) wet- en regelgeving in de verschillende landen waar u actief bent.

Outsourcing van (een deel van) de financiële functie is al langer een veel gehoorde maatregel om kosten te beheersen en efficiency van (ondersteunende) processen te verbeteren. Digitalisering heeft de zogenaamde 'goedkope handjes' om het werk uit te voeren deels overbodig gemaakt. En door de toegenomen wet- en regelgeving vragen ondernemingen zich meer en meer af of de kostenreductie opweegt tegen eventuele boetes en reputatieschade of het nemen van beslissingen op basis van onjuiste gegevens.

Het uitbesteden van uw verplichtingen rondom uw en  is een steeds vaker gehoorde oplossing om zekerheid te hebben bij het voldoen aan internationale compliance verplichtingen.

Beoordeel eenvoudig uw compliance verplichtingen

Alle routinematige werkzaamheden zijn uit te besteden. U kunt bijvoorbeeld uw rapportageverplichtingen uitbesteden, om er zeker van te zijn dat u waar dan ook in de wereld uw financiële en rapportageverplichtingen voldoet. Minder routinematige werkzaamheden, zoals het samenstellen en deponeren van de jaarrekening en het samenstellen van de aangifte vennootschapsbelasting, vereisen kennis van nationale regelgeving. Kennis die onze adviseurs hebben. Om de kwaliteit van deze kennis hoog te houden vindt er op geregelde basis een beoordelingsproces vanuit ons internationale netwerk plaats.

Grant Thornton biedt u de mogelijkheid om uw compliance positie op ieder gewenst moment in te zien via een centrale aangiftetool en dashboard. Door een transparante workflow, waarin ook uw medewerkers hun aandeel hebben, weet u of de benodigde aangiftes tijdig zijn gedaan. Zo beoordeelt u of u financieel 'in control' bent over uw compliance verplichtingen.

Internationaal netwerk met lokale teams en expertise

Vanuit het wereldwijde netwerk ondersteunen wij u bij het in kaart brengen en beheersen van uw lokale fiscale risico's. Een onderdeel van onze Financial compliance dienstverlening is het opstellen en indienen van lokale belastingaangiften van internationale ondernemingen. Dit doen wij voor zowel de directe als indirecte belastingen wereldwijd. Een voordeel is dat de lokale teams die uw aangiften voorbereiden en indienen in goed contact staan met lokale autoriteiten. Ook de coördinatie wordt verzorgd door (een van onze) Financial compliance teams.

U profiteert van een centraal coördinatieteam, met een single point of contact. Uw contactpersoon houdt u op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden. En met de aangiftetool en het dashboard ziet u op elk gewenst moment de voortgang van uw verplichtingen.

Grant Thornton kan u helpen bij:

  • Uw jaarrekening en (tussentijdse) statutaire jaarrekeningen en/of verplichte accountantscontrole;
  • De aangiften vennootschapsbelasting, omzetbelasting, sales taxes en diverse withholding taxes;
  • De lokale payroll;
  • Global mobility services, waaronder diverse expat werkzaamheden;
  • Het oprichten en registreren van lokale entiteiten;
  • De organisatie van 'company secretarial' werkzaamheden;
  • Uw lokale boekhouding inclusief managementrapportage.

Wilt u in ieder land financieel 'in control' zijn?

Neem contact op met onze specialist om te voldoen aan uw internationale compliance verplichtingen.