Indien uw onderneming deel uitmaakt van een multinationale groep en er sprake is van onderlinge grensoverschrijdende transacties tussen de verschillende entiteiten van de groep, dan is uw onderneming verplicht om aan te tonen dat deze onderlinge transacties op zakelijke wijze tot stand zijn gekomen en dat zakelijke verrekenprijzen worden gehanteerd.

Het zakelijkheidsbegingsel

Het uitgangspunt van het zakelijkheidsbeginsel is dat gelieerde ondernemingen worden verondersteld onderling onder dezelfde voorwaarden te handelen als onafhankelijke partijen onder vergelijkbare omstandigheden zouden doen. Dit zakelijkheidsbeginsel (at arm’s length principle) wordt door het merendeel van landen gehanteerd, en is opgenomen in ieder bilateraal belastingverdrag ter voorkoming van dubbele belasting dat Nederland heeft gesloten.

Het aantonen van de zakelijkheid van onderlinge grensoverschrijdende transacties wordt gedaan door het opstellen van  wettelijk verplichte transfer pricing documentatie. Ook  veranderingen die plaatsvinden binnen uw onderneming, zoals een overname, herstructurering of implementatie van een nieuw operationeel- of transfer pricing model, dienen te worden getoetst aan het zakelijkheidsbeginsel.

Wij kunnen u adviseren over:

Grant Thornton heeft een team van ervaren specialisten dat volledig toegewijd is aan het analyseren en waarderen van verrekenprijzen van groepstransacties. Onze Transfer pricing specialisten helpen u, onder andere, met:

  • het aanpassen, ontwikkelen en implementeren van transfer pricing beleid na een verandering binnen uw onderneming, bijvoorbeeld na een overname, herstructurering of implementatie van een nieuw business model;
  • het opstellen van de wettelijk verplichte transfer pricing documentatie;
  • het beoordelen van uw bestaande transfer pricing documentatie en transfer pricing beleid;
  • de winst allocatie aan vaste inrichtingen;
  • het bijstaan bij eventuele transfer pricing audits door de Belastingdienst; en
  • het verkrijgen van een ruling, zoals een advance pricing agreement (“APA”).

Wereldwijd advies voor uw multinationale onderneming

Grant Thornton heeft wereldwijd een uitgebreid netwerk. Ons transfer pricing team werkt nauw samen met collega’s in het buitenland en kan uw multinationale onderneming ook assisteren met transfer pricing buiten de landsgrenzen. Graag verwijzen wij u naar de Grant Thornton Global Transfer Pricing Guide voor meer informatie over transfer pricing regels wereldwijd.

Contact

Wilt u weten over onze transfer pricing services en/of vrijblijvend spreken over het verrekenprijzenbeleid binnen uw onderneming? Neemt u dan contact op met Charles Marais, Partner Transfer pricing.