Uw cijfers moeten voldoen aan de steeds veranderende regelgeving. Alleen dan krijgt u een goed inzicht in de mate waarin u uw doelstellingen realiseert en risico's beheerst. Dit vraagt om een goed gestructureerde aanpak en vertrouwen.

Onafhankelijkheid

Onafhankelijkheid is voor onze adviseurs vanzelfsprekend. Professionaliteit is prioriteit. Onze grondhouding is coöperatief. Meedenken is niet hetzelfde als meepraten. Wij hebben een uitgesproken visie, echter altijd met de noodzakelijke distantie die de onafhankelijkheid van onze rapportages en verslaglegging waarborgt. Daarin schuilt geen tegenspraak. Integendeel. Het onderstreept onze professionele insteek en betrokkenheid.

AFM-vergunning

Grant Thornton is in het bezit van een AFM-vergunning. Hiermee staat de Autoriteit Financiële Markten ons toe om wettelijke controles te verrichten.

Corporate governance

Bovendien zijn wij ons bewust van de essentiële en veranderende rol die de raad van Commissarissen binnen een organisatie speelt. Door het delen van onze ervaringen en het uitvoeren van onderzoeken naar deze rol leveren we een actieve bijdrage aan de ontwikkelingen op het gebied van corporate governance.

Audit & assurance diensten

Controle jaarrekening

U moet zich financieel verantwoorden, bijvoorbeeld aan aandeelhouders en andere stakeholders. Financiële informatie moet dus betrouwbaar zijn.

IFRS services

Financiële verslaglegging volgens IFRS is ingewikkeld. Inmiddels kennen steeds meer internationale ondernemingen de regels. Hoe past u ze echter concreet toe?

ISAE & SOC Reporting

Zakelijk Nederland is de afgelopen jaren flink veranderd. De overheid confronteert organisaties met toenemende regulering en compliance vereisten.

Pre-audit services

Pre-audit services staat voor het ‘controlegereed’ maken van de gehele financiële administratie voordat de externe accountant start met de controle van de jaarrekening.

Sarbanes Oxley controle en advies

De SOx wetgeving schrijft voor dat management structureel verantwoording af moet leggen over de interne controle met betrekking tot de financial statements. Dit moet bewezen worden door een verklaring van een onafhankelijke accountant.

Subsidieverklaringen

Is uw onderneming niet wettelijk verplicht tot controle, maar wilt u toch zekerheid verkrijgen over de getrouwheid van de cijfers?