U moet zich financieel verantwoorden, bijvoorbeeld aan aandeelhouders en andere stakeholders. Financiële informatie moet dus betrouwbaar zijn.

Inzicht in uw resultaten

Daarnaast wilt u inzicht in de mate waarin u uw doelstellingen realiseert en risico's beheerst. Onze assurance accountants garanderen u een adequate controleaanpak. Zowel voor de controleverklaring bij uw jaarrekening, als voor aanverwante verklaringen waaronder subsidieverklaringen of oplageverklaringen.

De jaarrekening is bij uitstek de verantwoording van uw onderneming. Diverse stakeholders – aandeelhouders, (institutionele) beleggers, de belastingdienst, belangengroeperingen uit de samenleving – kijken kritisch mee. Zeker bij verklaringen ten behoeve van derden is het van groot belang dat de informatie adequaat en professioneel wordt gecontroleerd.

Wij zijn in het bezit van een AFM-vergunning voor het verrichten van wettelijke controles.

Accountantscontrole

Transparantie, risicobeheersing en controleerbaarheid, dat is wat uw stakeholders van uw onderneming verwachten. Tijdens de accountantscontrole toetsen onze assurance accountants of uw jaarrekening voldoet aan alle van toepassing zijnde regelgeving. De controleverklaring die daarop volgt, biedt u en uw stakeholders zekerheid over de financiële cijfers. Daarnaast signaleren wij op basis van de strategie en doelstellingen van uw onderneming de risico's die wij tijdens de accountantscontrole hebben geconstateerd. Deze risico's, de gevolgen hiervan en onze aanbevelingen voor het beheersen van de risico's leggen we vast in een accountantsverslag/ management letter.

Group Audits

Werkt u met afdelingen die verschillende financiële verslaggeving hebben, of gaat het om joint ventures met een aandelenbelang? Dan komt onze ervaring met group audits goed van pas. Bovendien zijn wij aangesloten bij het internationale netwerk Grant Thornton International Ltd., waardoor we internationaal ook veel ervaring met group audits hebben opgedaan.

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.