De professionals van Grant Thornton stellen alles in het werk om uw opdracht optimaal te vervullen. Mocht u desondanks niet tevreden zijn, dan stellen wij het zeer op prijs als u uw opmerking of klacht aan ons kenbaar maakt. Zo kunnen wij gezamenlijk zoeken naar een oplossing en eventuele verbeteringen doorvoeren.

Klachtenprocedure

Omdat Grant Thornton klachten zeer serieus neemt, hebben wij hiervoor een klachtenprocedure ontwikkeld. Deze kunt u hier bekijken (PDF) [ 148 kb ]

U kunt een klacht ook schriftelijk of per e-mail melden, aan:

Grant Thornton
T.a.v. het bestuur
Postbus 2259
2400 CG  Alphen aan den Rijn
E-mail: klachten.meldingen@nl.gt.com

Meldregeling / Klokkenluidersregeling

Grant Thornton kent ingevolge artikel 27 van de Verordening Accountantsorganisaties (VAO), artikel 20a Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Wet bescherming klokkenluiders een meldregeling. De volledige tekst van de meldregeling kunt u hier bekijken (PDF) [ 249 kb ].

Wij hebben voor dergelijke meldingen een contract afgesloten met een extern en onafhankelijk bureau: denhartigh & partners bv | waarheidsvinders & profilers

Een melding wordt liefst schriftelijk ingediend bij de voorzitter van de commissie. Dat kan bij voorkeur per e-mail en dient te worden gericht aan: nicole@denhartighenpartners.nl of info@denhartighenpartners.nl.

Melden kan ook per post. Het adres hiervoor is: 

VERTROUWELIJK 
denhartigh & partners bv | waarheidsvinders & profilers 
Business Center Vijverstaete 
Mw. N.J. den Hartigh (voorzitter onderzoekscommissie) 
Piet Heinstraat 11-b 
7204 JN ZUTPHEN

Indien voorstaande niet mogelijk is, kan telefonisch gemeld worden via 06 297 31 804.