Onze wereldwijde kernwaarden, verenigd onder de noemer CLEARR, geven richting aan ons gedrag en liggen ten grondslag aan alles wat wij doen.

Onze kernwaarden

  • Collaboration (samenwerking)
  • Leadership (leiderschap)
  • Excellence (kwaliteit)
  • Agility (wendbaarheid)
  • Respect (respect)
  • Responsibility (verantwoordelijkheid)

Naast de CLEARR kernwaarden worden de fundamentele beginselen: professionaliteit, integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid en zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid als belangrijk gedrag aangemerkt. In het ‘reglement arbeidsvoorwaarden’ en het personeelshandboek worden specifieke gedragingen in bepaalde situaties voorgeschreven, om invulling te geven aan begrippen als zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. De naleving van de interne regelgeving wordt jaarlijks bevestigd door de werknemers in de onafhankelijkheidsverklaring.

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid, zoals onze organisatie hanteert, bevat geen perverse prikkels. Onze medewerkers worden niet beloond voor activiteiten gericht op cross-selling. Voor zover de betrokkene in loondienst is, ontvangt hij/zij jaarlijks een vast salaris. Indien sprake is van overwinst wordt dit verdeeld over de medewerkers en leden. Men heeft hier alleen recht op als geen sprake is van een slechte of te verbeteren beoordeling (1 of 2 op een schaal van 5) en voor partners, de realisatie van afgesproken KPI’s.

De bestuursleden ontvangen een vaste vergoeding voor hun bestuurstaken. Er bestaat een mogelijkheid op een variabele beloning van maximaal 20 procent op basis van de realisatie van ‘op kwaliteit gerichte’ lange termijndoelstellingen (KPI’s). De beoordeling van de bestuursleden, alsmede de vaststelling van de bestuurdersbeloning vindt plaats door de rvc.

Alle leden / aandeelhouders ontvangen een aansluitingsvergoeding naar evenredigheid van hun gerechtigheid in de groep en deze is in beginsel voor alle aandeelhouders hetzelfde. In geval van overwinst kan er afhankelijk van de gerealiseerde KPI’s een extra beloning worden toegekend. Kwaliteit vormt een belangrijk onderdeel bij het bepalen van de gerealiseerde KPI’s over enig jaar.

Beleggingsbeleid

In het kader van de uitwerking van de maatregelingen uit het rapport ‘In het publiek belang’ is het gewenst een beleggingsbeleid met betrekking tot het privévermogen van de partners en medewerkers van de organisatie te formuleren.

Download het beleggingsbeleid [ 53 kb ]