NL EN

Privacy statement

Grant Thornton hecht er grote waarde aan dat de verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van uw privacy. Grant Thornton vraagt alleen naar uw persoonsgegevens als deze noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze diensten.

Persoonsgegevens

Indien u gebruik maakt van de mogelijkheid tot het bestellen van een brochure, het plaatsen van een sollicitatie, het aanmelden voor een nieuwsbrief, het aanmelden voor een evenement, het stellen van vragen/maken van opmerkingen of van een andere dienst binnen de website, kan het zijn dat u bepaalde persoonsgegevens van uzelf dient te verstrekken, dan wel dat u deze op eigen initiatief verstrekt.

Indien u vragen en/of opmerkingen per e-mail heeft geplaatst en/of andere diensten binnen de website heeft aangevraagd, is het mogelijk dat Grant Thornton uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor het uitvoeren van deze diensten. De persoonsgegevens worden door Grant Thornton in een beveiligde omgeving opgeslagen en zijn slechts toegankelijk voor een beperkte groep professionals binnen onze organisatie.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden, voor het genereren van rapportages over het online gedrag op onze website, voor het optimaliseren van de dienstverlening via de website. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.

Met uw toestemming plaatsen wij “tracking cookies” op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Grant Thornton gebruikt uw gegevens uitsluitend voor het doel dat u ermee beoogt.

Lidfirma’s

Indien Grant Thornton gebruik maakt van de diensten van andere Grant Thornton lidfirma’s of hulppersonen, zal Grant Thornton - indien noodzakelijk - uw persoonsgegevens eveneens aan deze Grant Thornton lidfirma’s en/of hulppersonen verstrekken. De aard van internet in het algemeen, de infrastructuur van de Grant Thornton organisatie en de Grant Thornton internetsite in het bijzonder hebben tot gevolg dat uw persoonsgegevens ook buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt.

Om onze diensten aan u ter beschikking te stellen en uit te voeren geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in landen buiten de Europese Unie, alsmede, indien noodzakelijk, voor de uitwisseling van dergelijke gegevens met andere Grant Thornton lidfirma’s of door Grant Thornton ingeschakelde dienstverleners en/of hulppersonen.

De persoonlijke gegevens worden – anders dan hierboven omschreven - door Grant Thornton in geen geval aan derden verstrekt, tenzij dit verplicht is op grond van de wet, gedrags- en beroepsregels, een rechterlijk bevel en/of op uw uitdrukkelijk verzoek.

Grant Thornton bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om aan uw verzoek te kunnen voldoen, tenzij de gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Links

Grant Thornton kan hyperlinks op haar website opnemen die leiden naar websites van derden, welke niet door Grant Thornton worden aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden. Het kan zijn dat deze derden of anderen op deze websites informatie over u verzamelen. Grant Thornton aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze websites en handelingen van deze derden en anderen.

E-mail marketing communicatie

Wanneer u een nieuwsbrief of uitnodiging voor een evenement, of via een andere direct mailing, ontvangt kunnen wij informatie verzamelen om te bepalen of u onze website bezoekt en welke onderdelen van de mailing u heeft bekeken om zo de communicatie nog relevanter voor u te maken.

Als u niet wilt dat wij deze informatie verzamelen zult u zich uit moeten schrijven van de nieuwsbrief.

Grant Thornton behoudt zich het recht voor het privacy statement te allen tijde te wijzigen. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de website van Grant Thornton, dan kunt u contact opnemen via info@nl.gt.com.