Help uw zorgorganisatie de transitie te maken naar een duurzame toekomst!

De zorgsector staat voor grote en urgente vraagstukken rondom duurzaamheid. Toekomstbestendig zijn, risico’s beheersen en voldoen aan de Green Deal Duurzame Zorg; het staat inmiddels hoog op de agenda van veel zorgorganisaties. 

 • Op welke onderwerpen kunnen we het meeste verschil maken?
 • Gaan we niet allemaal het wiel opnieuw uitvinden als zorgorganisaties?
 • Hoe brengen we onze data verzameling in lijn met vragen van verzekeraars en andere stakeholders?
 • Hoe kunnen we ons als zorgorganisaties voorbereiden op de nieuwe Europese rapportage richtlijnen (CSRD) 

Tijdens het praktijkgerichte leertraject van vier trainingsdagen en één praktijk bijeenkomst werkt u aan de antwoorden. Tussen de trainingsdagen door krijgt u de tijd om uw nieuwe kennis en kunde in de praktijk te brengen. 

U leert door aan de slag te gaan, veel voorbeelden uit de zorgpraktijk en uitwisseling met medecursisten en gastsprekers. Aan het einde van het leertraject heeft u een “routekaart” om te groeien in uw duurzaamheidsstrategie, sturing en rapportage. Ook heeft u concrete stappen gezet om door te bouwen.

Samen optrekken als zorgorganisaties kan de opgaves lichter maken. In dit traject bespreken we per onderwerp hoe een gezamenlijk vervolg kan worden ingericht. 

Deze opleiding bieden wij ook in company aan. We passen het programma en de planning dan aan op uw wensen.

Neem contact met ons op om de opties door te spreken

Wat levert het u op?

Bij succesvolle afronding:

 • Ontvangt u een certificaat van deelname.
 • Bent u voorbereid op trends, ontwikkelingen en (aanstaande) wet- en regelgeving op gebied van duurzaamheid.
 • Weet u in hoeverre uw organisatie voldoet aan de nieuwe richtlijnen rondom duurzaamheidsrapportage en heeft u een “routekaart” ontwikkeld om te groeien.
 • Kunt u uw organisatie begeleiden in het bepalen van duurzaamheidskeuzes en vertalen in meetbare doelstellingen. 

 

 • Kunt u data effectief gebruiken om te sturen op resultaat en over uw duurzaamheidsprestaties te rapporteren.
 • Bent u voorbereid op (vragen van ketenpartners over) de assurance aspecten hiervan.
 • Weet u hoe u de governance zo in kan richten dat op elk niveau verantwoordelijkheden helder belegd zijn.
 • Heeft u mogelijkheden verkent hoe u samen met andere zorgorganisaties en/of uw ketenpartners samen kunt optrekken in maatschappelijke vraagstukken. 

Aanmelden opleiding

Vrijblijvende intake

Contact

Praktische informatie

 • Vier trainingsdagen in een groep van 12 – 15 zorgprofessionals.
 • Veel praktijkvoorbeelden en handige formats.  
 • We sluiten aan op bestaande sector-initiatieven en rapportagerichtlijnen zoals de CSRD. 
 • Inspirerende gastsprekers uit zorgorganisaties. 
 • U sluit af met uw eigen routekaart met doelen en acties. 
 • Studiebelasting: 5 dagen (opleidingsdagen en praktijksessie)
 • Kosten: 4.790 euro – vrijgesteld van btw omdat we een CRBKO-geregistreerd opleidingsinstituut zijn.
  De tweede deelnemer per organisatie kan tegen 50% van de kosten deelnemen.
 • De opleidingsdagen en praktijksessie worden in Amsterdam en Utrecht op locatie georganiseerd.
 • Algemene voorwaarden [ 136 kb ]

Voor wie?

Bent u verantwoordelijk voor het programma duurzaamheid binnen uw organisatie? Of voor de duurzaamheidsrapportage? Wilt u juist graag een rol spelen in het verduurzamen van uw zorgorganisatie en samen optrekken met andere organisaties? Dan is dit leertraject geschikt voor u.

U werkt bijvoorbeeld als:

 • Duurzaamheidsmanager
 • Programmaleider
 • Financieel verantwoordelijke of concern controller
 • Manager of directeur  

 

Niveau opleiding Duurzaamheidsrapportage en sturing in de zorg

HBO+

Ingangseisen opleiding Duurzaamheidsrapportage en sturing in de zorg

 • Afgeronde hbo/wo opleiding
 • Minimaal 2 jaar werkervaring
 • Basiskennis over duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Opleidingsprogramma

Module 1. Trends en wetgeving, en het bepalen van uw ambities

We bespreken trends en ontwikkelingen en we maken heel concreet wat deze voor zorgorganisaties betekenen.

We verkennen de context waarin uw zorgorganisatie opereert. We kijken wat er speelt in de waardeketen, welke externe drivers, zoals wet- en regelgeving en maatschappelijke verwachtingen van invloed zijn. Ook onderzoeken we welke interne impact drivers van invloed zijn op de agenda van de toekomst.

Vanuit de kernwaarden en activiteiten van uw organisatie verkennen we welke duurzaamheidsambities daarbij passen. U maakt kennis met inspirerende praktijkvoorbeelden van andere zorgorganisaties die met een gedegen analyse scherpe ambities hebben neergezet.

Onderwerpen:

 • Trends en ontwikkelingen in de zorgcontext
 • Specifieke richtlijnen en wet- en regelgeving en gap analyse
 • Green Deal Zorg en samen optrekken in de praktijk
 • Duurzaamheidsambities bepalen op diverse thema’s

Module 2. Strategische keuzes maken

U leert in deze module hoe u ambities vertaalt in een strategische agenda.  U leert hoe u een dubbele materialiteitsanalyse uitvoert en bepaalt op welke doelstellingen en resultaten u moet inzetten om de ambities te realiseren.

We nemen u mee in best practice modellen en delen ervaringen van organisaties in de zorgsector die voor strategische duurzaamheidskeuzes stonden. U bepaalt waar u schade kunt beperken en waarde kunt toevoegen voor uw stakeholders en de maatschappij als geheel. U leert dit om te zetten in scenario’s en een routekaart naar verandering met concrete doelstellingen.

Onderwerpen:

 • Stakeholderanalyse en betrokkenheid
 • Dubbele materialiteitsanalyse
 • Strategische agenda bepalen
 • Doelstellingen en resultaten concreet maken
 • Samen optrekken in het vervolg

 

Module 3. Data, dashboards en sturen op impact

Onmisbaar bij goede sturing én noodzakelijk om voortgang te laten zien: data. Welke data heeft u nodig om inzicht te krijgen in uw werkelijke impact? En welke om succes aan af te meten en om verbeterpunten te identificeren? U leert het in deze module. En natuurlijk behandelen we wat er nodig is om voorbereid te zijn op en te voldoen aan de nieuwe richtlijnen rondom duurzaamheidsrapportage (CSRD). 

U leert hoe u een datastrategie ontwikkelt. U maakt daarvoor kennis met methodieken die verder gaan dan het verzamelen van output-kpi's. Deze methodieken geven zicht op werkelijke effecten: op uw impact. En we laten u zien hoe u een duurzaamheidsdashboard opzet, dat u kunt gebruiken voor besluitvorming op verschillende niveaus.

Onderwerpen:

 • Kpi’s definiëren & doelen stellen op wetenschap gebaseerd
 • Datastrategie en werkelijke impact meten
 • Duurzaamheidsdashboards voor betere besluitvorming
 • Impact meten op duurzaam en menselijk kapitaal


Module 4. Rapportage en duurzaamheid verankeren in uw bedrijf

U leert hoe u het zorgvuldig gevoerde beleid naar stakeholders verantwoordt. U maakt kennis met relevante rapportage standaarden: European Sustainability Reporting Standards (ESRS) en EU Taxonomy vanuit de CSRD. We laten de mogelijkheden van geïntegreerde CSR-verslaglegging zien en u leert hoe u zich kunt voorbereiden op verantwoording van prestaties op basis van die standaarden.

De inrichting van de governance rondom duurzaamheid krijgt veel aandacht op deze dag. Hoe organiseert u het zo, dat op elk niveau verantwoordelijkheden helder belegd zijn en de doelen scherp? En wat is uw persoonlijke rol hierin? We lopen langs de mogelijke dilemma’s die zich bij de implementatie kunnen voordoen. U weet straks hoe u daar succesvol mee om kunt gaan.

Onderwerpen:

 • Rapporteren volgens de CSRD
 • Framework geïntegreerde verslaglegging toepassen
 • Verantwoorden over duurzaamheidsprestaties
 • Governance rondom duurzaamheid
 • Gezamenlijk optrekken in het vervolg

Over ons

Naamloos-1.png

We houden van praktisch en van resultaten. Dus geen hoog over concepten, maar een no nonsens aanpak, die u leert hoe u in de praktijk uw volgende stap zet. Zo helpen wij organisaties van klein tot groot te transformeren. Wij leiden op en adviseren. Dat doen wij sinds 2008.

We dragen graag bij aan verduurzaming van de zorg en werken samen met zorgorganisaties (ziekenhuizen, instellingen) en verzekeraars in het voorbereiden op de CSRD richtlijnen voor duurzaamheidsrapportage en bredere verduurzamingstrajecten. 

We zijn als opleidingsbureau geregistreerd bij het CRBKO als verkort beroepsonderwijs. Onze modellen, tools en voorbeelden komen uit de ruim 15 jaar ervaring die we hebben als duurzaamheids- en impactadviespraktijk. Wij delen al onze kennis graag met onze cursisten.

Deze opleiding wordt verzorgd door:

Emma Verheijke – partner Duurzaamheid en Impact services Grant Thornton

Emma Verheijke – partner Duurzaamheid en Impact services Grant Thornton

Emma Verheijke leidt de duurzaamheidspraktijk van Grant Thornton en is ervaren trainer. Emma heeft een schat aan kennis van de CSRD en praktijkervaring door haar ondersteuning aan een groot portfolio aan nationale en internationale klanten met hun ESG-, impact- en duurzaamheidstrategie, -meting en -rapportage. Met strategisch advies en efficiënte data-oplossingen begeleidt Emma deze bedrijven en financiële instellingen in de transitie naar een meer duurzame economie.

Edith Kroese – partner Duurzaamheid en Impact services Grant Thornton

Edith Kroese – partner Duurzaamheid en Impact services Grant Thornton

Impact-expert Edith Kroese is oprichter en eigenaar van het adviesbureau Avance dat sinds 2022 onderdeel is van Grant Thornton. Edith heeft meer dan 25 jaar (internationale) ervaring met adviestrajecten en impactonderzoek voor bedrijven, goede doelen, impact financiers en overheden. In 2014 haalde ze een Master in Change Management en heeft ze zich gespecialiseerd in strategievraagstukken rondom duurzaamheid en maatschappelijke impact. Daarnaast is ze ook veelgevraagd spreker en trainer bij onder andere de Radboud Universiteit en trajecten voor toezichthouders.

Annemieke Bos – Senior manager Impact House by Grant Thornton Netherlands

Annemieke is expert op het gebied van impactstrategie, ESG & impactmeting en duurzaamheidsrapportage. Ze heeft ruime ervaring in duurzaamheidstheorie en -praktijk, waaronder diverse methodieken, raamwerken en regelgeving zoals GRI, IIRC, SDG's, SFDR, EU Taxonomy en CSRD. Het sturen op kansen en impactpotentieel staat aan de basis van haar werk en in samenwerking met klanten is haar missie pas geslaagd wanneer echte verandering merkbaar is. Naast haar rol bij Grant Thornton is zij financieel directeur van het goede doel 'Microkrediet voor Moeders'.

 

Foto Simone de Wit Consultant Impact House

Simone de Wit – Manager Duurzaamheid en Impact services Grant Thornton

Simone de Wit is senior impact- en duurzaamheidsexpert en teamcoördinator van Impact Campus. Simone heeft jarenlange ervaring met het zichtbaar maken van- en sturen op impact in het sociale domein. Ze begeleidde veel diverse maatschappelijke organisaties, fondsen en impactinvesteerders in het uitdenken van hun impactstrategie en inrichten van impactmanagement. Als een van de hoofdtrainers van Impact Campus heeft ze veel ervaring in het trainen en coachen van professionals en maatschappelijke organisaties in impactmeten en -management. Simone is een van de bedenkers van Expeditie Impactmeten.