In de afgelopen jaren heeft de blockchain zichzelf bewezen om veranderingen teweeg te brengen in de financiële sector. Dit inspireerde talloze bedrijven en ondernemers om in de crypto en blockchain sector te ondernemen. Deze opkomende industrie heeft de noodzaak om aan regelgeving te voldoen, vergroot.

Cryptobedrijven komen verschillende uitdagingen tegen, zowel operationeel als op het gebied van regelgeving. Dit benadrukt de noodzaak van belasting- en accountancyhulp. In dit dynamische landschap passen onze specialisten zich hierop aan en geven zij voorrang aan de naleving en toezicht van de steeds veranderende regelgeving. 

Impact op uw organisatie

In het naleven van de regels kunt u enkele uitdagingen tegenkomen

 1. Complexiteit van (belasting)wetten: De fiscale behandeling van cryptocurrencies is vaak moeilijk en elk land heeft zijn eigen regels omtrent cryptocurrencies. Wij helpen u te begrijpen hoe u uw werkzaamheden moet rapporteren en hoe u kunt voldoen aan alle lokale regelgeving. 
 2. Uitdagingen in de boekhouding: Bijhouden van financiële gegevens met betrekking tot crypto-transacties kan lastig zijn. Dit komt door de wisselvalligheid in de markt en de aard van activiteiten zoals mijnen (mining), vastzetten (staking) en handelen over verschillende platformen. Wij helpen bij het accuraat bijhouden en melden van relevante transacties bij de relevante autoriteiten.
 3. Regelgeving: Cryptobedrijven worden geconfronteerd met toenemende regelgevende druk door zorgen over bijvoorbeeld witwassen en belastingontduiking. Naleving van regels zoals Know Your Customer (KYC) en Anti-Money Laundering (AML) kan lastig zijn zonder de juiste ondersteuning op belasting en accountancygebied. 
 4. Auditvereisten: Voor grotere cryptobedrijven of bedrijven die externe financiering zoeken, kan een audit van hun financiële overzichten nodig zijn. Onze accountants helpen u deze voor te bereiden en zorgen ervoor dat deze overzichten voldoen aan de auditvereisten. Onze accountants hebben ruime ervaring in het auditen van cryptobedrijven.

Hoe helpen wij u?

Wij bieden klanten passend advies, waarbij we een geïntegreerde aanpak hanteren die belastingen, boekhouding, audit en advies omvat. 

Grant Thornton Nederland biedt een breed scala aan diensten. Een aantal voorbeelden zijn het samenstellen van jaarrekeningen, controle van jaarrekeningen en het opstellen en indienen van aangiften vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting. Ook geven wij fiscaal advies bij bijvoorbeeld M&A transacties en financieringen. 

Wat betreft belastingnaleving kan ons team de verplichtingen op compliance gebied coördineren wanneer er verschillende landen betrokken zijn. Onze juridische (legal) afdeling staat u bij, bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten en alles op het gebied van ondernemingsrecht gerelateerd aan crypto. Wilt u herstructureren of uitbreiden naar Nederland of een ander land, dan kan ons team en ons internationale netwerk u bij het hele proces bijstaan. Van het opzetten van een vennootschap tot het indienen van alle relevante belastingaangiften. En natuurlijk kunnen we uw bedrijf blijvend evalueren om te zorgen dat u voldoet aan bestaande en toekomstige regelgeving. 

Onze diensten

 • Compliance en advies inzake DAC8;
 • Compliance en advies met betrekking tot de regulering van markten in crypto-activa (de Markets in Crypto-Asset Regulation);
 • Internationaal belastingadvies omtrent Initial Coin Offerings (ICOs);
 • Transfer Pricing analyse en documentatie;
 • Intellectueel eigendom planning;
 • Structureringsanalyse omtrent ICOs;
 • Locatieanalyses voor het lanceren van ICOs met onze partners wereldwijd;
 • Portfoliomanagement;
 • Risicobeoordeling en beheersing.

Uw voordelen

 1. Belastingoptimalisatie: Onze expertise stelt u in staat om belastingvoordelen en aftrekposten te benutten die mogelijk over het hoofd worden gezien als u zelf uw belastingen beheert. Dit kan helpen de interne werkdruk te verlagen en de financiële positie van uw bedrijf te versterken. 
 2. Risicomanagement: Door regelmatige audits en analyse van financiële gegevens, kunnen we helpen risico’s te identificeren en te beheren. Zo kunt u uw activiteiten verbeteren en bijvoorbeeld problemen met (lokale) autoriteiten vermijden. 
 3. Tijds- en kostenbesparing: Het uitbesteden van belasting- en accountancydiensten kan u tijd en geld besparen. U hoeft niet zelf alle complexe belasting- en boekhoudregels te leren en toe te passen. Dit voorkomt kostbare fouten en zorgt ervoor dat u zich kunt concentreren op de kernactiviteiten van uw onderneming. 
 4. Op maat gemaakt advies: Wij bieden u persoonlijk advies dat is afgestemd op uw specifieke behoeften en (financiële) doelen. Dit helpt om groeimogelijkheden te identificeren, de efficiëntie te verbeteren en strategische doelstellingen te bereiken. 

Wet- en regelgeving

De DAC-richtlijn is een Europees systeem voor administratieve samenwerking tussen de nationale belastingautoriteiten van de EU. De DAC-richtlijn bepaalt de regels en procedures voor de uitwisseling van informatie voor belastingdoeleinden. De DAC geldt voor alle belastingen behalve:

 • Belasting over de toegevoegde waarde (btw) en douanerechten;
 • Accijnzen;
 • Verplichte sociale zekerheidsbijdragen.

De DAC-richtlijn is in het verleden meerdere keren gewijzigd. Onder DAC8 zullen ‘Crypto-asset Service Providers’ – zoals beurzen waar crypto-activa verhandeld kunnen worden – verplicht zijn om know-your-client procedures uit te voeren op EU-klanten die crypto-activa bezitten op hun beurs. Dit is ongeacht of de aanbieders zelf in de EU zijn gevestigd. 

DAC8 voorziet in een verplichting om informatie over crypto-activa te verzamelen en te verifiëren in overeenstemming met de voorgestelde due diligence regels in DAC8. Uw bedrijf moet de vereiste informatie over uw gebruikers aan de belastingautoriteiten verstrekken. U moet elke gebruiker die crypto-activa op uw beurs houdt, op de hoogte stellen. Daarnaast moet u gebruikers informeren dat u bepaalde informatie over hen verzamelt en rapporteert aan de belastingautoriteiten.

Lees meer over DAC8, DAC7 (uitwisseling van informatie voor digitale platforms) en DAC6 (uitwisseling van informatie over bepaalde grensoverschrijdende constructies die aan bepaalde wezenskenmerken voldoen).

Waarom Grant Thornton

Grant Thornton Nederland biedt een ervaren team dat klaar staat om u te ondersteunen bij het nastreven van zakelijke kansen. Hierbij houden we rekening met de mogelijke risico’s die gepaard gaan met een goed doordachte en geïnformeerde aanpak dat is toegespitst op uw specifieke onderneming. Ons team is goed uitgerust om u door de regelgeving te leiden die van invloed kan zijn op uw bedrijf.

Neem contact op