DAC 7

DAC 7: Alive and kicking

Marco Visser
Door:
guy using laptop and creditcard shopping online
Per 1 januari 2023 is de Nederlandse wetgeving die de 7e Richtlijn inzake Administratieve Samenwerking (DAC 7) implementeert, van kracht. Deze wet legt nieuwe informatieverplichtingen op aan online platforms en verkopers via platforms.
Onderwerpen

 

Wie valt onder deze regelgeving? 

Deze regelgeving is van toepassing op platforms die verkopers in staat stellen goederen of diensten aan te bieden aan kopers tegen betaling. Een platform is: elke software (bijv. een website of app) die gebruikers toegang biedt om verbinding te maken met andere gebruikers voor het uitvoeren van een relevante activiteit, direct of indirect, ten behoeve van dergelijke gebruikers. Hieronder vallen ook alle regelingen voor de inning en betaling van een tegenprestatie met betrekking tot de relevante activiteit. 

Een platform dat alleen betalingen verwerkt, advertenties plaatst of gebruikers naar een ander platform doorverwijst, valt niet onder deze regelgeving. 

Verplichtingen voor platforms en verkopers 

Op basis van deze regelgeving moeten platforms de verkopers identificeren, de verkregen informatie controleren en deze aan de Belastingdienst rapporteren. 

 • Het platform moet de volgende gegevens verzamelen van de verkoper:  
 • Adres- en contactgegevens,  
 • Btw-identificatienummer of belastingnummer,  
 • Bankrekeningnummer,  
 • Adres- en kadastrale gegevens in het geval van onroerend goed,  
 • De totale betalingen en kwartaalbetalingen,  
 • Commissies of ingehouden belastingen of belastingen in rekening gebracht door het platform. 

Als het platform om deze informatie vraagt, moeten de verkopers deze informatie verstrekken. 

Het platform is verplicht om deze informatie vóór 31 december te controleren. Voor nieuwe verkopers moet de klantacceptatie al in 2023 plaatsvinden conform deze DAC 7-regelgeving. Voor verkopers die al voor 2023 op een platform actief waren, verzamelt het platform deze gegevens gedurende 2024. Het platform doet uiterlijk eind januari 2024 opgaaf bij de Belastingdienst. Nadere informatie over de uitvoeringswetgeving volgt. 

Deze verplichtingen gelden ook voor platforms die niet in de EU zijn gevestigd, maar wel binnen de EU opereren. Deze platforms kunnen zich in één EU-land registreren om hun verkopers te identificeren. Ze moeten dan wel een vertegenwoordiger aanstellen. 

De verplichtingen gelden niet voor platforms die hun diensten aanbieden aan: 

 • Overheidsinstanties,  
 • Beursgenoteerde/aan beursgenoteerde vennootschappen gelieerde entiteiten,  
 • Grote verhuurders van onroerend goed (die een op hetzelfde straatadres gevestigde onroerende zaak meer dan 2000 keer per jaar verhuren)  
 • En kleine verkopers van goederen (minder dan 30 verkopen met een totale vergoeding per jaar van minder dan 2000 euro). 

Te ondernemen acties voor de DAC 7 

Om te voldoen aan de DAC 7-regelgeving, verzamelt en controleert het platform de informatie op tijd. Uiterlijk 31 januari 2024 doet het platform opgaaf bij de Belastingdienst. 

Om de informatie op tijd en in de juiste vorm aan te leveren, is het nodig voor het platform om de administratie op deze nieuwe informatieverplichting in te richten. 

De verkoper die zijn goederen of diensten via een portal aanbiedt, verstrekt de informatie tijdig aan het platform   om het platform de gelegenheid te geven dit te kunnen verifiëren en te kunnen verwerken tot de opgaaf die het platform moet doen. 

Sancties 

Wanneer het platform de opgaaf niet, niet tijdig, niet volledig of onjuist doet, dan is de maximale bestuursrechtelijke boete daarop 900.000 euro. In ernstige gevallen is strafrechtelijk optreden ook mogelijk.  

Wanneer de verkoper de verzochte informatie niet aanlevert, sluit het platform op grond van de regelgeving het account van de verkoper of houdt het platform de ontvangen betaling in.  

Neem contact op bij vragen 

Heeft u hulp nodig om de impact van deze DAC 7 regelgeving op uw onderneming te bepalen of heeft u hier andere vragen over? Wij helpen u graag. 

Neem contact op met één van onze specialisten