Legal services

Houd uw juridische zaken onder controle

Als ondernemer wordt u regelmatig geconfronteerd met nieuwe verplichtingen en wijzigingen in de wet- en regelgeving. Hoe blijft u op de hoogte en zorgt u dat ook uw juridische zaken onder controle blijven?

Iedere ondernemer loopt tegen juridische vragen aan: het aannemen of ontslaan van personeel, de optimale juridische structuur, de bescherming van een merk, aansprakelijkheidsstelling, enzovoorts.

De specialisten van Legal services bieden u juridisch advies en helpen u bij het oplossen van juridische problemen, op juridisch gedegen en pragmatische wijze. Wij helpen u uw doelen te bereiken door uw juridische problemen uit handen te nemen zodat u zich kunt concentreren op waar u goed in bent, ondernemen. Waar nodig werken we nauw samen met accountants, fiscalisten en adviseurs uit andere disciplines, binnen en buiten Nederland. Juist deze geïntegreerde dienstverlening zorgt ervoor dat wij bij onze dienstverlening rekening houden met fiscale en andere aspecten die in uw specifieke branche van belang kunnen zijn.

Legal services

Arbeidsrecht

Onze arbeidsrecht specialisten zorgen dat u arbeidsrechtelijk in control bent, begeleiden ontslagprocedures en adviseren over alle aspecten van het arbeids- en ontslagrecht.

Gezondheidsrecht

Onze Gezondheidsrecht bedrijfsjuristen ontzorgen u bij juridische vormgeving van uw onderneming en dienstverlening en zorgen dat u in- en extern 'in control' bent.

Insolventie en bestuurdersaansprakelijkheid

De bedrijfsjuristen van Grant Thornton kunnen u behoeden voor misstappen en u begeleiden bij een eventuele doorstart of faillissementsaanvraag.

Ondernemingsrecht

Weet u welke juridische structuur past bij uw ondernemingsvorm en ook in privé optimale bescherming biedt?

Privacy- en dataprotectie

Als ondernemer verwerkt u zeer waarschijnlijk privacy gevoelige informatie. Hoe meer data u in uw organisatie verwerkt, hoe groter uw risico. Heeft u nagedacht over de gevolgen van een datalek? Hoe u deze gevolgen beperkt? En hoe u voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR)?

Vastgoed- en huurrecht

Onze vastgoedjuristen adviseren u bij het vormgeven van huurovereenkomsten en koopovereenkomsten en staan u terzijde bij eventuele geschillen bij huur en koop van onroerend goed.

Jan van Ederen
Partner
Jan van Ederen
Jan van Ederen houdt zich onder meer bezig met bedrijfsjuridische advisering van nationaal en internationaal opererende organisaties op een breed juridisch gebied.
Lees meer over Jan van Ederen
Jan van Ederen
Partner
Jan van Ederen
Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.