Advisory

Partner Hans Bootsma

+31 (0) 88 676 9554

Neem contact op

Van (financiële) adviseurs wordt steeds meer verwacht. Zij moeten niet alleen een scherp zicht hebben op de resultaten van de organisatie en daarover kunnen rapporteren, ze zijn meer en meer betrokken bij - en zelfs in toenemende mate verantwoordelijk voor - het verbeteren van prestaties, het ondersteunen van beslissingen bij fusies en overnames, (publieke) transparantie van de bedrijfsvoering en de optimalisatie van de werkprocessen.

Ook daar waar organisaties in een crisis of dispuut verwikkeld raken, heeft de adviseur een leidende rol. En dat terwijl de traditionele financiële taken als Financial accounting, Reporting en Planning & control niet van de agenda verdwijnen.

Dat stelt niet alleen hoge eisen aan de inhoudelijke kennis en het leervermogen van (financiële) adviseurs. De overgang in veel organisaties van een meer geïsoleerde financiële functie naar een interactieve rol, vergt veel tijd en managementaandacht op het terrein van samenwerking, communicatie en informatievoorziening. Hoe meer CEO’s, CFO’s en (financieel) managers zich met zwaardere thema’s moeten bezighouden, hoe groter de behoefte aan een partij die inhoudelijk kan aansluiten op die behoefte en die met specialistische kennis echt waarde toevoegt aan uw organisatie.

Een diepgaande kennis van de klant en de markt waarin zij opereert, is voor ons een vereiste om samen business vraagstukken op te lossen. Vanuit onze specialismen adviseren wij klanten over beproefde oplossingen of waar nodig juist een 'out of the box' idee om in te spelen op de uitdagingen, kansen en bedreigingen die zich binnen een organisatie voordoen. Door het internationale netwerk van Grant Thornton zijn wij in staat om u wereldwijd van dienst te zijn.

Het grootste compliment dat wij van onze klanten kunnen krijgen is de ervaring dat wij hen echt en oprecht willen helpen en van grote toegevoegde waarde zijn geweest voor mens en organisatie.