Heeft u te maken met een cyberincident? Neem 24/7 contact met ons op.

Advisory

Van (financiële) adviseurs wordt steeds meer verwacht.

Zij moeten niet alleen een scherp zicht hebben op de resultaten van de organisatie en daarover kunnen rapporteren, ze zijn meer en meer betrokken bij - en zelfs in toenemende mate verantwoordelijk voor - het verbeteren van prestaties, het ondersteunen van beslissingen bij fusies en overnames, (publieke) transparantie van de bedrijfsvoering en de optimalisatie van de werkprocessen.

Ook daar waar organisaties in een crisis of dispuut verwikkeld raken, heeft de adviseur een leidende rol. En dat terwijl de traditionele financiële taken als Financial accounting, Reporting en Planning & control niet van de agenda verdwijnen.

Dat stelt niet alleen hoge eisen aan de inhoudelijke kennis en het leervermogen van (financiële) adviseurs. De overgang in veel organisaties van een meer geïsoleerde financiële functie naar een interactieve rol, vergt veel tijd en managementaandacht op het terrein van samenwerking, communicatie en informatievoorziening. Hoe meer CEO’s, CFO’s en (financieel) managers zich met zwaardere thema’s moeten bezighouden, hoe groter de behoefte aan een partij die inhoudelijk kan aansluiten op die behoefte en die met specialistische kennis echt waarde toevoegt aan uw organisatie.

Een diepgaande kennis van de klant en de markt waarin zij opereert, is voor ons een vereiste om samen business vraagstukken op te lossen. Vanuit onze specialismen adviseren wij klanten over beproefde oplossingen of waar nodig juist een 'out of the box' idee om in te spelen op de uitdagingen, kansen en bedreigingen die zich binnen een organisatie voordoen. Door het internationale netwerk van Grant Thornton zijn wij in staat om u wereldwijd van dienst te zijn.

Het grootste compliment dat wij van onze klanten kunnen krijgen is de ervaring dat wij hen echt en oprecht willen helpen en van grote toegevoegde waarde zijn geweest voor mens en organisatie.

Advisory

Business risk services

Ken ik mijn risico’s? Neem ik de juiste maatregelen? Ben ik effectief daarin, ook met IT-tools? En hoe toon ik dat aan? Dat is allemaal nog niet zo makkelijk te beantwoorden. Als u met dergelijke vragen worstelt, kunnen wij u helpen met onze reeks van Business risk services.

Corporate finance

Hoe sluit ik een goede deal als ik mijn bedrijf ga verkopen – of als ik een ander bedrijf koop?

Cyber risk services

Welke cyberdreigingen zijn relevant voor mijn organisatie? Heb ik de goede voorzorgsmaatregelen genomen om mijn data te beschermen of zet ik teveel in op één risico? Hoe detecteer ik snel inbrekers in mijn netwerk? En wat doe ik eigenlijk eerst als mijn data is gekidnapt? Goede vragen! Wij helpen u die te beantwoorden.

Sustainability & impact services

Hoe maak ik duurzaamheid onderdeel van mijn strategie? Wij helpen u uw impact op mensen en milieu te meten, rapporteren en duurzaam te verbeteren.

Transaction services

Hoe krijg ik het (ver)koopproces van mijn bedrijf voor elkaar zonder al teveel kopzorgen? Wij zorgen voor een stevig fundament voor beslissingen bij de aan- en verkoop van bedrijven.

Valuation, investigation & dispute services

De Valuation, investigation & dispute services specialisten van Grant Thornton helpen u om op verantwoorde wijze risico’s te beheersen indien sprake is van integriteitinbreuken.

Academy

Het is de visie van Grant Thornton dat door het geven van cursussen aan advocaten(kantoren), vanuit kennisgebieden die aanvullend zijn aan de juridische dienstverlening van de advocatuur, een kennisuitwisseling ontstaat die in het voordeel is van de klant.

Hans Bootsma
Partner advisory
Hans Bootsma
Hans heeft ruime ervaring op het gebied van cyber security, het analyseren van grote hoeveelheden data, compliance en het uitvoeren van IT risicomanagement opdrachten. Hij richt zich dan ook op de adviesdiensten rondom cybersecurity en data-analyse. In zijn rol als serviceline leader leidt Hans de adviestak binnen Grant Thornton.
Lees meer over Hans Bootsma
Hans Bootsma
Partner advisory
Hans Bootsma