Door de recente marktonwikkelingen is het verzamelen en analyseren van data cruciaal geworden voor het succes van organisaties. Bedrijven die datagedreven werken hebben een voorsprong op concurrentie, doordat zij sneller en efficiënter  reageren op veranderingen in de markt. Organisaties verkrijgen door middel van data gedreven werken  waardevolle inzichten  die helpen om betere beslissingen te nemen, processen te optimaliseren en prestaties te verbeteren.

 

Fundering leggen voor een datagedreven succes

1. Data governance, data strategie en data architectuur:

Advies en begeleiding bij dataregistratie, -strategie en -architectuur met de focus op opschaling en vooruitdenken, gebaseerd op een inventarisatie van het huidige applicatielandschap en de informatiebehoefte. 

2. Ontsluiting complexe databronnen:

Volledige ontzorging bij complexe databron-ontsluiting, inclusief de omgang met verschillende databronnen, het automatisch importeren van databronnen in een datamodel en de identificatie van systeem-/procesknelpunten.

3. Data transformatie:

Data transformatie en opschoning voor databroncombinatie en -verbeteringen, inclusief expertise van Internal Audit specialisten voor datakwaliteitsconstateringen.

Meer informatie

Analyseren en visualiseren van uw organisatie

4. Data analytics: 

Analyse van data volgens informatiebehoefte, met bouw van analyses en scripts in diverse programmeertalen en ondersteuning voor diagnostische, analytische en voorspellende analyses.

5. Data visualisatie:

Data visualisatiefase waarbij de rol van eindgebruikers centraal staat om belangen en eventuele discrepanties te identificeren, met focus op consensus tussen proceseigenaren voor optimale richting.

Meer informatie

Hoe word ik (een meer) datagedreven organisatie?

6. Datagedreven sturing en strategie: 

Effectieve toepassing van datagedreven werken met de nadruk op het bepalen van doorslaggevende Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) en organisatiebrede betrokkenheid en -invloed.

7. Training:

Diverse trainingen op verschillende niveaus en onderwerpen, inclusief Power BI-gebruikers en ontwikkelaars, ter bevordering van datagedreven werken.

Meer informatie

Het gebruik van data stelt organisaties in staat om patronen te herkennen en trends te identificeren die anders onopgemerkt zouden blijven. Hierdoor spelen ze beter in op de behoeften van klanten, passen ze hun marketingstrategieën aan en verbeteren ze hun producten of diensten. Door middel van datagedreven werken zijn organisaties bovendien in staat om hun bedrijfsresultaten direct te meten en analyseren, waardoor ze inzicht verkrijgen in essentiële factoren die invloed hebben op succes.

Kortom, organisaties moeten het belang van datagedreven werken in deze tijd niet onderschatten. Organisaties die investeren in business intelligence en data-analyse hebben een duidelijk concurrentievoordeel en zijn beter gepositioneerd voor lange-termijn-groei en succes. Op deze pagina leggen wij aan de hand van zeven pijlers uit hoe u datagedreven werken implementeert in uw organisatie en hoe wij u hierin  ondersteunen.

Model datagedreven werken

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Een passende aanpak
 • Dataoplossingen
 • Duurzaam DNA
 • Een passende aanpak
  Een passende aanpak
  Bespaar jezelf tijd, moeite en kostbare fouten door je management rapportages te verplaatsen naar een (real time) dashboard. Wij kunnen uw business intelligence (BI) landschap naar een hoger niveau tillen.
 • Dataoplossingen
  Dataoplossingen
  Veel tijd kwijt aan het analyseren dan data? Wij helpen u met efficiënte data oplossingen om voortgang en resultaten te monitoren, te rapporteren en te visualiseren in dashboards.
 • Duurzaam DNA
  Duurzaam DNA
  Wij geloven in een holistische aanpak. Waarin bewustwording, cultuur en stakeholder betrokkenheid net zo belangrijk zijn als data en meten - om duurzaam succes te realiseren.

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.