Stappenplan datavisualisatie

De huidige, belangrijkste Kritische Succes Factoren (KPI’s) moeten in de whiteboardsessie worden besproken. Zo wordt de rode draad van de bedrijfsstrategie duidelijk. Ook wordt in de whiteboard sessie duidelijk wat de invalshoeken zijn van het management. In één oogopslag moet de voorpagina van het dashboard de kernpunten van uw organisatie en daarmee uw strategie weergeven. Deze stap is derhalve zeer belangrijk.

Interview eindgebruikers

Het is niet nodig om alle data mee te nemen naar de analyses. De modellen moeten ‘lean and mean’ worden ontwikkeld zodat de dashboards snel en goed blijven werken. Per eindgebruikersgroep nemen wij interviews af om de informatiebehoefte in kaart te brengen. Dit bepaalt niet alleen welke data er moet worden meegenomen naar de analyses, maar ook hoe de datamodellen moeten worden ontwikkeld.In het geval van veel verschillende gebruikersgroepen met een compleet andere informatiebehoefte, kan het beter zijn om datamarts te ontwikkelen in plaats van direct uit een data warehouse de data te halen.

Analyses

Analyseren gebeurt in verschillende fasen. Het is dan ook aan te raden om de analyses in een logische volgorde te implementeren. De organisatie moet worden klaargestoomd voor (meer) data gedreven sturing. Wanneer analyses in een hoog tempo worden geïmplementeerd bestaat een (grotere) kans dat de nieuwe analyses niet worden geadopteerd door de werknemers. Men weet niet precies welke acties ze moeten ondernemen met de nieuwe informatie. Hierdoor worden de analyses geparkeerd en niet meer gebruikt. De analyses moeten een verbindende factor zijn tussen de bedrijfsstrategie en de daadwerkelijke uitvoering.

3rd Visualisaties - groot.jpg

1. Beschrijvende analyses (descriptive)

Dit proces creëert beter inzicht in een bedrijf door het te ontleden met behulp van historische gegevens. Met deze gegevens krijgen besluitvormers een holistisch beeld van de prestaties en trends waarop zij hun bedrijfsstrategie kunnen baseren. Dit zijn de basis analyses en kan bijvoorbeeld laten zien wat de ontwikkeling is van omzet en kosten over een bepaalde periode. Deze vorm van analyseren weergeeft alleen de data zoals het uit de databronnen komt.

2. Diagnostische analyses

Diagnostische analyse is het proces waarbij gegevens worden gebruikt om de oorzaken van trends en correlaties tussen variabelen te bepalen. Het kan worden gezien als een logische volgende stap na het gebruik van beschrijvende analyses. Het is bedoelt om trends te identificeren. Wanneer de verkoopprijzen stijgen en daarmee de omzet ook, kan het interessant zijn om te analyseren welk deel van de omzetstijging komt door de stijgende verkoopprijzen en welk deel door de stijgende/dalende afzet. Het geeft inzicht inwat de reden achter de omzetstijging is.

3. Voorspellende analyses (predictive)

Dit is een vorm van analyseren waarbij met behulp van actuele data en historische data een voorspelling wordt gedaan voor de toekomst. Als een datakwaliteit issue zich voordoet, dan kunnen deze analyses niet worden geïmplementeerd. Indien er fouten zitten in de data en op deze fouten (met behulp van regressie algoritmes) een voorspelling gedaan wordt, dan zullen de fouten worden geëxtrapoleerd.Zo ontstaan er fouten op fouten en zijn de voorspellingen incorrect en onnauwkeurig.

4. Prescriptieve analysis

Prescriptieve analyse is een analyse waarbij technologie wordt gebruikt om ondernemingen te helpen betere beslissingen te nemen door onbewerkte gegevens te analyseren. Prescriptieve analyses houden rekening met informatie over mogelijke situaties of scenario's, beschikbare middelen, eerdere prestaties en huidige prestaties om een actie of strategie aan te bevelen. Deze vorm van analyseren is dus het tegenovergestelde van de beschrijvende analyse. De beschrijvende analyse gebruikt historische data dat al heeft plaatsgevonden en prescriptieve analyses gebruiken historische data en voorspellende data om de juiste beslissingen te nemen in de toekomst

Christiaan Dommerholt
Amsterdam
Partner | Head of Business Risk Services
Christiaan Dommerholt
Amsterdam
Christiaan Dommerholt 
Lees meer over Christiaan Dommerholt
Christiaan Dommerholt
Partner | Head of Business Risk Services
Christiaan Dommerholt