Verduurzamen en maatschappelijke impact maken. Dat klinkt goed. Maar hoe doet u dat in de complexe wereld van stakeholders, regelgeving en kaders en een veranderende vraag vanuit klanten en de maatschappij? En hoe gaat u bijvoorbeeld om met belangrijke onderwerpen als klimaatverandering en biodiversiteitsverlies?

Bij Impact House vindt u alle expertise onder één dak: van strategen tot onderzoekers, van klimaat en biodiversiteit tot sociale inclusie. We hebben ruim 20 jaar ervaring in het werken met bedrijven, maatschappelijke organisaties, investeerders en overheden.  

We helpen u graag uw impact te verbeteren. Stap voor stap.

 

 

 

Logo Impact House

campaign image


Strategie bepalen

Een heldere ambitie én scherpe, strategische keuzes geven focus. Onze analyses helpen u de thema’s te definiëren waarop uw organisatie optimaal het verschil kan maken. Samen schetsen we scenario’s, creëren we inzicht en maken we een strategische agenda met heldere doelstellingen. Daar kan uw organisatie goed op sturen. 

campaign image


Meten en rapporteren

Uw doelstellingen meetbaar maken? Welke datastrategieën gaan u daarbij helpen en hoe rapporteert u zinvol over sociale thema’s en onderwerpen als klimaat, milieu en biodiversiteit? Wij helpen organisaties hun duurzaamheidsprestaties en impact goed te meten. We halen waardevolle inzichten naar boven zodat u goede beslissingen kunt nemen én erover kunt communiceren. 

campaign image


Opleiden en sturen

Sturen op duurzaamheidsprestaties en impact? Dat vraagt om duidelijke procesafspraken en systemen die dat borgen. Wij helpen u daarnaast de governance  zo in richten dat taken en verantwoordelijkheden op alle niveaus helder zijn. Wilt u zich verder verdiepen in duurzaamheid en impact? Met de opleidingen van onze Impact Campus, haalt u de juiste kennis en kunde binnen uw organisatie.

 

campaign image


Scenario analyse voor biodiversiteit en klimaatrisico's

Zorg voor een positieve bijdrage aan de natuur en het klimaat op basis van feiten. Wij helpen u om biodiversiteit en klimaatrisico’s mee te nemen in uw strategieën en bedrijfsmodellen. Laat de natuur met en voor u werken. Samen creëren wij de inzichten.


campaign image

Strategie en nulmeting

In 2025 wil VodafoneZiggo 2 miljoen mensen vooruitgeholpen hebben op sociaal vlak en haar eigen ecologische voetafdruk hebben gehalveerd. De provider vroeg ons een nulmeting uit te voeren, de implementatie van de MVO-strategie te begeleiden en een meetraamwerk op te tuigen.  

 

 

campaign image

De impact van ontmoeting

Een vluchteling ontmoeten is dé manier om vooroordelen weg te nemen. Het project Bekend maakt Bemind maakt dit mogelijk. VluchtelingenWerk vroeg ons de impactstrategie voor dit project te optimaliseren met de juiste doelgroepen zodat ze zoveel mogelijk impact kan maken. 

campaign image

De opbrengst helder in beeld

Het Limburgs Energie Fonds (LEF) financiert kansrijke projecten die energiebesparing, duurzame energieopwekking, circulaire economie en het saneren van asbest stimuleren. Na zes jaar bracht Impact House de inspirerende resultaten in kaart.

 

 

campaign image

De impact van investeren

Hivos Impact Investments (HII) investeert met hun ‘Food en Lifestyle Fund’ in ‘vroege fase’ ondernemingen met innovatieve oplossingen voor de voedsel- en lifestyle sector in zuidelijk Afrika. Impact House ondersteunt HII door systematisch de impact van de portfoliobedrijven te meten en rapporteren.

In de spotlight

De gevolgen van klimaatverandering op Bonaire

Kleine eilanden zijn bijzonder kwetsbaar voor klimaatveranderingen. Impact House voerde een analyse uit om de gevolgen van klimaatverandering voor het eiland Bonaire in kaart te brengen. Het onderzoek onderscheid zich in vier deelonderzoeken: het inschatten van de biofysische impact, het modelleren van de economische impact, het in kaart brengen van sociaal-culturele impact en het verkennen van mogelijke adaptiemogelijkheden.