In 2013 richtte de provincie Limburg het Limburgs Energie Fonds (LEF) op. Dit fonds moest kansrijke projecten financieren die zich richten op energiebesparing, duurzame energieopwekking, circulaire economie en het saneren van asbest. In de zes jaar van haar bestaan deed LEF 30 investeringen. LEF, beheerd door Polestar Capital, wilde van Impact House weten wat zijn impact was geweest.  

Impact classificatie en resultaten

We analyseerden de 30 investeringen, classificeerden de verschillende investeringen en brachten een aantal impact-indicatoren in kaart. Zo konden we de impact berekenen van LEF: 

  • 1.303.843 ton afvalbesparing
  • 300 huishoudens van het gas af geholpen
  • 19.000 m2 asbestsanering
  • 14.000 zonnepanelen geplaatst
  • 4.594 banen gecreëerd
  • 20.000 ton stikstof gereduceerd
  • 2.766.808 ton CO2-bespaard (equivalent aan 735.653 zonnepanelen of 77 windmolens) 

Ook beschreven we een aantal casestudies die werden opgenomen in het impact rapport. 

Communicatie naar investeerders

Bij het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen van de provincie Limburg speelt de private sector een doorslaggevende rol. Ons impact rapport wordt nu gebruikt als communicatiemiddel. Het inspireert lokale bedrijven om met duurzaamheid aan de slag te gaan en het motiveert investeerders om hiervoor geld vrij te maken. Zo draagt het LEF bij aan de ambities van de provincie, en daarmee aan de transitie naar een inclusieve, innovatieve, duurzame én circulaire economie. 

Meer weten?