Hoe beheers ik integriteitsrisico’s, hoe krijg ik inzicht in de feiten en hoe versterk ik mijn informatiepositie voor optimale besluitvorming? Hoe onderscheid ik feit van fictie bij vermoedens van onregelmatigheden en hoe bepaal ik de impact? Hoe weet ik wat waar is bij vermoedens van fraude of corruptie in mijn organisatie? Hoe krijg ik grip op digitale data die voor onderzoek nodig zijn? Beschik ik wel over alle relevante feiten bij mijn juridische procedure of komt er straks een verrassend vonnis? Beschik ik als curator van een faillissement over de relevante feiten? Hoe vergroot ik de weerbaarheid van mijn organisatie tegen integriteitsinbreuken? Goede vragen.

Specialisten voor alle integriteitskwesties

Fraude, smeergeldzaken, witwassen, belangenverstrengeling of andere integriteitsinbreuken zijn reële risico’s voor u als ondernemer. Dit kan voor u leiden tot grote financiële gevolgen en reputatieschade. Samen met u nemen wij de juiste stappen om dit te voorkomen. Onze Forensic & Integrity Services specialisten hebben brede kennis en expertise op het gebied van integriteitskwesties. Wij bieden u ondersteuning met:

 • Integrity advisory services
 • Forensic & dispute services
 • Forensic technology services

Internationale kennis en expertise

Onze Nederlandse praktijk heeft een sterke positie binnen de internationale Forensic & Integrity Services praktijk van Grant Thornton International Ltd. Dit geeft ook u toegang tot wereldwijde kennis en expertise.

 

Wij helpen u de juiste stappen te nemen.

 • Beheers uw integriteitsrisico's en neem de juiste maatregelen
 • Laat verantwoord forensisch feitenonderzoek doen
 • Zorg voor een optimale en betrouwbare informatiepositie
 • Beheers uw integriteitsrisico's en neem de juiste maatregelen
  checklist purple
  Als ondernemer moet u oog hebben voor integriteitsrisico’s, het risico dat uw werknemers iets anders doen dan u van hen verwacht (intern of extern) en (on)bedoeld regels overtreden. Gaat u actief aan de slag met het beheersen van integriteitrisico’s? Zorg dan dat u zicht heeft op waar integriteitsrisico’s zich kunnen voordoen en neem maatregelen om de kans op inbreuken te verkleinen. Stimuleer bijvoorbeeld gewenst gedrag en maak ongewenst gedrag bespreekbaar. Zo werkt u aan een integer bedrijfsklimaat en organiseert u proactief uw fraude- en integriteitsbeheersing.
 • Laat verantwoord forensisch feitenonderzoek doen
  Laat verantwoord forensisch feitenonderzoek doen
  Vermoedt u fraude, onregelmatigheden of is er een (potentieel) juridisch geschil? Dan staat u het sterkst als u over de feiten beschikt. Het betrouwbare feitenonderzoek van onze ervaren onafhankelijke accountancy en IT-specialisten zorgt dat relevante feiten naar boven komen. Hierbij zetten we de juiste processuele stappen zodat u uiteindelijk een compleet en bruikbaar rapport heeft voor uw besluitvorming en eventuele juridische vervolgstappen. Onze onderzoeken zijn zowel geschikt voor situaties waarbij sprake is van vermoedens van onregelmatigheden of bij geschillen, als bij faillissementen.
 • Zorg voor een optimale en betrouwbare informatiepositie
  Zorg voor een optimale en betrouwbare informatiepositie
  Veel bronnen bevatten grote hoeveelheden relevante data, ook binnen uw organisatie. Soms verstopt, technisch ontoegankelijk of u zoekt naar een speld in een hooiberg. Onze specialisten versterken uw informatiepositie bij besluitvorming. Zij maken hierbij gebruik van relevante externe bronnen, innovatieve oplossingen voor het doorzoeken van grote hoeveelheden data binnen uw organisatie en door effectieve en gerichte data-analyse.

Forensic & integrity services

Integrity advisory services

Wilt u integriteitsinbreuken of betrokkenheid bij financieel-economische criminaliteit liever voorkomen in plaats van achteraf moeten genezen? Ga dan actief aan de slag met uw integriteitbeleid. Wat verwacht u van uw werknemers en aan welke regels moeten zij voldoen? Werk aan een klimaat waarin u dilemma’s bespreekbaar maakt en zorg voor toegankelijke kanalen om misstanden te melden. Wij helpen u daarbij.

Forensic & Dispute Services

Vermoedt u dat er binnen uw onderneming sprake is van fraude of corruptie? Welke stappen moet u dan doorlopen en wat moet uw vooral niet doen? Goed om u zich dit af te vragen. Verduistering, het ontvangen of betalen van smeergeld of andere integriteitsinbreuken zijn voor u als ondernemer een reëel risico, altijd. Wij helpen u bij het zetten van de juiste stappen en beperken zo uw schade. Hebt u aanvullend onderzoek nodig bij een geschil? Wilt u relevante feiten boven tafel krijgen, uitgewerkt in een duidelijk rapport dat standhoudt in de rechtbank? Onze specialisten helpen u hierbij zodat u vol vertrouwen uw vervolgstappen zet in de beslechting van het geschil.

Forensic Technology Services

Waar zijn de relevante digitale data in uw organisatie? Hoe stelt u die efficiënt veilig? Hoe kunt u in korte tijd grote hoeveelheden e-mails en documenten doorzoeken? Welke sporen zijn er nog te vinden op een laptop van uw (ex-) werknemer? Hoe houdt u overzicht op het zoekproces? Hoe gaat u om met potentieel geprivilegieerde communicatie en privacy? Onderzoek in digitale data lijkt zo simpel, maar in de praktijk komt er veel bij kijken. Onze forensic technology specialisten helpen u hierbij!