Grant Thornton zorgt ervoor dat u voldoet aan de steeds wijzigende wet- en regelgeving. Moet er afscheid genomen worden van werknemers? Wij staan u in de ontslagprocedure met raad en daad bij.

Van u als werkgever wordt verwacht dat u heldere arbeidsovereenkomsten en –reglementen heeft die voldoen aan de Wet werk en zekerheid, dat u correct handelt bij arbeidsongeschiktheid en dat u nieuwe cao-bepalingen en regelgeving (zoals de Wet aanpak schijnconstructies en de Wet pensioencommunicatie) op de juiste wijze toepast.

Het hebben van een goed HRM-systeem en up-to-date contracten helpen u als u afscheid moet nemen van een werknemer. Ontslagprocedures zijn tijdrovend, arbeidsintensief en leveren de nodige spanningen op. De bedrijfsjuristen van Grant Thornton staan u terzijde en ontzorgen u.

Grant Thornton kan u helpen bij:

  • het opstellen en actueel houden van arbeidsovereenkomsten en –reglementen;
  • het adviseren over- en voeren van ontslagprocedures;
  • het adviseren bij reorganisaties en harmonisatie van arbeidsvoorwaarden bij overname of fusie;
  • vraagstukken rondom medezeggenschap (ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging);
  • vragen over cao’s, medezeggenschap, arbeidstijden;
  • HR/personeelsmanagement en beoordelingssystematieken;
  • internationale tewerkstelling, outsourcing.
René Zijdeman
Partner legal
René Zijdeman
René is als senior bedrijfsjuridisch adviseur verantwoordelijk voor de algemene juridische praktijk van de vestiging in Alphen aan den Rijn, zowel in een adviserende als procederende rol. Onder meer op het gebied van contractenrecht, vennootschapsrecht, arbeidsrecht, huurrecht en gezondheidsrecht. Hij stuurt een team van drie juridische medewerkers aan.
Lees meer over René Zijdeman
René Zijdeman
Partner legal
René Zijdeman
Maak binnen 5 minuten uw juridische document

Legal docs van Grant Thornton maakt het voor u mogelijk in 3 stappen.

De documenten uit de contractenwebshop zijn standaarddocumenten die u zelf samenstelt. U koopt deze documenten dus zonder een persoonlijk juridisch advies.

Waar kunt u ons vinden?

Dichtstbijzijnde vestiging voor u

Centrale diensten

Flemingweg 10
2408 AV Alphen aan den Rijn

Postbus 2259
2400 CG Alphen a/d Rijn