Arbeidsrecht

Heeft u als werkgever moeite om alle ontwikkelingen in het arbeidsrecht bij te houden?

Grant Thornton zorgt ervoor dat u voldoet aan de steeds wijzigende wet- en regelgeving. Moet er afscheid genomen worden van werknemers? Wij staan u in de ontslagprocedure met raad en daad bij.

Van u als werkgever wordt verwacht dat u heldere arbeidsovereenkomsten en –reglementen heeft die voldoen aan de Wet werk en zekerheid, dat u correct handelt bij arbeidsongeschiktheid en dat u nieuwe cao-bepalingen en regelgeving (zoals de Wet aanpak schijnconstructies en de Wet pensioencommunicatie) op de juiste wijze toepast.

Het hebben van een goed HRM-systeem en up-to-date contracten helpen u als u afscheid moet nemen van een werknemer. Ontslagprocedures zijn tijdrovend, arbeidsintensief en leveren de nodige spanningen op. De bedrijfsjuristen van Grant Thornton staan u terzijde en ontzorgen u.

Grant Thornton kan u helpen bij:

  • het opstellen en actueel houden van arbeidsovereenkomsten en –reglementen;
  • het adviseren over- en voeren van ontslagprocedures;
  • het adviseren bij reorganisaties en harmonisatie van arbeidsvoorwaarden bij overname of fusie;
  • vraagstukken rondom medezeggenschap (ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging);
  • vragen over cao’s, medezeggenschap, arbeidstijden;
  • HR/personeelsmanagement en beoordelingssystematieken;
  • internationale tewerkstelling, outsourcing.