Verkoopt u uw aandelen, koopt u een andere aandeelhouder uit of laat u nieuwe investeerders toetreden? Werkt u aan een juridische of fiscale herstructurering? Bent u in gesprek met de fiscus voor de overdracht naar uw kinderen of medewerkers? Zit u met een geschil? Of wilt u voldoen aan uw verslaggevingsvereisten, zoals Purchase Price Allocation en Impairment Testing? Allemaal situaties waarbij de waarde van uw onderneming belangrijk is. De dynamiek kan per situatie echter heel verschillend zijn: waarde is namelijk altijd contextgevoelig.

Context – winstgevendheid – risico’s

Wij stellen waarderingen vast op basis van een zorgvuldige analyse van de winstgevendheid, het kapitaalbeslag en een inschatting van de risico’s van de onderneming. Onze experts staan garant voor een objectieve, onafhankelijke waardebepaling, die ook bij juridische kwesties standhoudt. Wij vertalen de uitkomsten van de analyses naar een waarde op een bepaald moment in de tijd en in de specifieke context van het vraagstuk.

Ook waardecreatie

Wij bepalen de waarde op basis van inzicht in uw cijfers, kennis van uw organisatie, inzicht in uw specifieke marktsegment en begrip van de relevante marktontwikkelingen. Met dat inzicht kunnen we bovendien meer dan waardebepaling alleen. Wij werken ook met u aan waardecreatie. Zo weet u welke aanpassingen in bijvoorbeeld uw bedrijfsvoering, het kapitaalbeslag of het risicoprofiel effectief waarde voor uw onderneming creëren.

Wat levert het op?

  • U heeft inzicht in de waarde van het bedrijf of de aandelen.
  • U ziet de kansen om waarde te verhogen.
  • U krijgt inzicht in de waarde van afzonderlijke bedrijfsmiddelen.
  • U krijgt een heldere toelichting en goede gesprekspartner.
  • U voldoet aan uw verslaggevingsvereisten rondom overnames.
Na een eerder opgestelde bedrijfswaardering voor een van onze buitenlandse ondernemingen, is Grant Thornton deze keer gevraagd om een tweetal Nederlandse ondernemingen uit onze groep te waarderen. Al pratende is de initiële waarderingsopdracht, uiteindelijk uitgemond in een waardering met daarbij een set aan verschillende strategisch financieel uitgewerkte scenario’s waar we de komende jaren nadrukkelijk gebruik van zullen maken.
Drs. Frans W.G. Trouwen CEO, Liberi Group