Corporate finance

Vooruitzichten fusies en overnames in de TIC-markt

Wilfred van der Lee
Door:
woman shakes hand with man
Test-, inspectie- en certificeringsbedrijven (TIC) zijn gewild onder kopers vanwege de gunstige groeiverwachtingen en stabiele inkomstenstromen. Binnen Grant Thornton zijn wij afgelopen periode betrokken geweest bij meerdere transacties in de TIC-markt. Stabiele inkomsten in combinatie met sterke groeiperspectieven maken dat een aantal kopers zeer actief is met het doen van overnames in deze markt.
Onderwerpen

Loven, bieden, onderzoeken

Do's en don'ts bij de koop van een bedrijf

Wat komt er kijken bij het kopen van een bedrijf? Een vraag die veel gesteld wordt aan onze fusie en overname specialisten.

Lees hier meer over in het boek 'Loven, bieden, onderzoeken'.

Waarom is de TIC markt interessant?

Er is toenemende aandacht voor veiligheid en betrouwbaarheid. De TIC-markt is een aantrekkelijke, groeiende markt door de toenemende regelgeving en eisen voor certificering, testen en inspecties in verschillende marktsegmenten. Met name in de bouw, voeding en zorg is er strenge regelgeving. Hierdoor wordt de vraag naar testen, inspecties en certificeringen gestimuleerd. Een belangrijk voorbeeld is de invoering van de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), welke per 1 januari 2023 in werking treedt. Naar verwachting groeit de TIC-sector met 4,5% per jaar en staat digitalisering en consolidatie centraal in deze markt.

De TIC-markt is nog erg versnipperd door de vele subsectoren. Dit creëert een kans voor grotere spelers om door middel van overnames hun posities te versterken.

Wie zijn de belangrijkste kopers?

Nationaal zien we dat bedrijven als KIWA, Normec en Sansidor het meest actief zijn met overnames. SOCOTEC is met drie overnames in één jaar ook druk bezig met het consolideren van hun positie binnen de Nederlandse TIC markt. Verder heeft DNV recentelijk twee overnames gedaan in Nederland om hun positie versterken op het gebied van managementsysteemcertificatie en bijbehorende trainingen. Internationaal blijven TIC-giganten zoals DEKRA, Eurofins, Bureau Veritas, SGS en Intertek erg actief met overnames zowel binnen als buiten Nederland.

Naast deze strategische acquisities, blijkt dat de TIC markt ook erg populair is bij Private Equity investeerders. De bovengenoemde partijen worden ondersteund door Private Equity partijen die de aantrekkelijke rendementen en vooruitzichten van deze sector zien.

Wat zoeken de kopers?  

  1. Commerciële synergiën: Door het diversifiëren kunnen kopers kennis en expertise op specifieke vlakken binnen halen. Op deze manier kunnen zij een bepaalde subsector betreden, nieuwe diensten aanbieden bij bestaande klanten of uitbreiden naar nieuwe geografische markten.
  2. Kosten synergiën: De TIC-markt is versnipperd door het bestaan van vele subsectoren die een eigen wet- en regelgeving hebben en verschillende accreditaties vragen van TIC-bedrijven. Door het toepassen van schaalvergroting hoeven bepaalde kosten, zoals overhead, slechts één keer gemaakt te worden.
  3. Multiple arbitrage: Eén van de manieren waarop investeerders geld verdienen is door kleine bedrijven te kopen tegen een lagere waardering (multiple), om vervolgens het geheel door te verkopen tegen een hogere waardering. Door de versnippering in de markt liggen hier volop kansen voor multiple arbitrage.
  4. Personeel: Het vinden van goed én gekwalificeerd personeel is een uitdaging voor TIC bedrijven. Het doen van overnames kan een goede strategie zijn om het personeelsbestand te versterken.
  5. Digitalisering: Implementatie van nieuwe technologieën en software zorgen ervoor dat bedrijven hun processen kunnen optimaliseren.  Zo kan bijvoorbeeld de processing van testen efficiënter worden en leiden tot een verbeterde schaalbaarheid.

Wat zijn opvallende transacties in de TIC markt? 

KIWA is vorig jaar overgenomen door SHV. SHV had al een belang in KIWA via haar investeringsmaatschappij NPM Capital en wordt nu direct de aandeelhouder met een belang van 90%. De overige 10% is in handen van het management. Met deze structuur kan KIWA zich verder ontwikkelen in de volgende groeifase met de ondersteuning van SHV.

Afgelopen september heeft SOCOTEC CAG Group overgenomen. CAG Group is een Nederlands TIC bedrijf dat zich specialiseert in waterkwaliteit en gebouwen. Door de strenge regelgeving omtrent water in Nederland weet SOCOTEC de hoge toetredingsdrempels van deze markt te vermijden en verder voordelen van schaalvergroting te behalen met deze overname.

Grant Thornton heeft vorig jaar DARE!! Services, een bedrijf dat werkzaam is op het gebied van productveiligheid, kalibraties en certificeren van medische apparatuur, begeleid in het verkoopproces aan KIWA. Door deze overname vergroot KIWA het marktaandeel in EMC en veiligheidstesten. Ook wordt het portfolio aangevuld met specifieke technologische expertise en kan KIWA haar activiteiten uitbreiden op het gebied van Automotive en Medical. 

Wat wordt er betaald voor TIC bedrijven? 

De multiples die we zien bij TIC bedrijven variëren sterk. Bij internationale transacties zien we dat EBITDA en omzet multiples hoger liggen dan bij puur Nederlandse deals. Daarnaast spelen het marktsegment en de omvang van de onderneming een belangrijke rol. Wij zien EBITDA multiples tussen de 6x en 10x EBITDA, afhankelijk van bovengenoemde factoren.

Naar verwachting zal het aantal overnames in de TIC markt komende jaren hoog blijven door bovenstaande drijfveren om de markt te consolideren en de interesse vanuit zowel strategen als private equity partijen.