In deze veranderende wereld wordt het steeds belangrijker om niet alleen naar de financiële prikkels te kijken, maar ook naar de impact op het milieu. Multinationale ondernemingen moeten hun belastingstrategie herzien, in lijn met het ESG-gedachtegoed. Het is belangrijk om potentiële risico’s door een veranderend belastingklimaat te identificeren. Als u bijvoorbeeld overweegt te investeren in nieuwe bedrijfsmiddelen, is het waardevol om te onderzoeken of die bedrijfsmiddelen milieuvriendelijk zijn en/of de investeringen zorgen voor energiebesparing en duurzame energie. Nederland kent diverse regelingen voor bedrijven die in dergelijke bedrijfsmiddelen investeren, met aanzienlijke belastingvoordelen.

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.

Veranderend belastingklimaat: welke impact heeft dit op uw organisatie?

Het wereldwijde belasting- en regelgevingslandschap verandert door nieuwe wetgeving, regelgeving over fiscaal beheer, gedragscodes en initiatieven tegen belastingontwijking. Regeringen gebruiken belastingmaatregelen om groen en milieuvriendelijk gedrag aan te moedigen waarbij de maatschappelijke norm steeds meer aandringt op het gebruik van duurzame en hernieuwbare energie. Duurzaamheid is niet langer beperkt tot het milieu of het klimaat, maar omvat ook onderwerpen zoals beloningsstructuren, een eerlijk aandeel leveren aan de maatschappij en het realiseren van strategische en commerciële ambities op een ethische wijze. Bedrijven moeten kansen en risico's actief beheren om hun marktwaarde te verhogen en reputatieschade te voorkomen.

Voor multinationale ondernemingen (MNO’s) is het belangrijk om prioriteit te geven aan het herzien van hun belastingstrategie. Het is belangrijk om potentiële risico's door wijzigingen (zoals duurzaamheidsrapportages, de (Britse) CBCR-regelgeving en de verplichtingen van de tweede pijler van het OESO-initiatief, dat een wereldwijd minimumbelastingtarief van 15% oplegt) binnen het belastingklimaat te identificeren. Alleen dan kunt u een inschatting maken van de gevolgen van de wijzigingen in het belastinglandschap op uw bedrijfsactiviteiten. Het is een veelzijdig en ingewikkeld gebied dat de aandacht vereist van iedere onderneming.

Een aantal veelvoorkomende uitdagingen zijn:

 • Hoeveel heeft mijn bedrijf bijgedragen aan milieuduurzaamheid en innovatie? En wat zijn de toepasselijke duurzame belastingprikkels, energiebelastingen en lokale belastingen?
 • In hoeverre maakt mijn bedrijf gebruik van duurzame energie, stoot het minder CO2 uit en vermindert het zijn afhankelijkheid van fossiele brandstoffen
 • In hoeverre is onze duurzame (belasting)strategie in praktijk gebracht, gecontroleerd en geëvalueerd?
 • Maakt mijn fiscale afdeling al gebruik van technologie en data?
 • Is mijn bedrijf voorbereid op de groeiende vraag naar transparantie in rapportage en communicatie?

Waar helpen wij u bij?

Het Tax Sustainability team van Grant Thornton helpt organisaties bij dit proces door inzicht te geven in beschikbare belastingen en subsidies. Wij ondersteunen graag bij het opstellen en uitvoeren van een duurzame belastingstrategie. Met de ontwikkeling van onze databasetool kunt u straks door de faciliteiten binnen Europa navigeren en bepalen welke landen de beste investeringsresultaten bieden voor uw duurzame (belasting)doeleinden. Onze tool voor risicobeheer maakt het voor u gemakkelijk om(fiscale) risico's te beheren en (fiscale) compliance op het gebied van duurzaamheid te onderbouwen.

Door ons internationale netwerk weten onze specialisten om te gaan met nationale en internationale complexiteiten. De diensten van ons team bestrijken een breed scala, waaronder:

 • Het identificeren van financierings- en stimuleringsperspectieven;
 • Het stroomlijnen van het beheer van de toeleveringsketen;
 • Het controleren en simuleren van het belastingbeleid;
 • Het beheren van personeel en arbeidskrachten;
 • Het naleven van belastingplanning en -regelgeving;
 • Het aanbieden van juridische diensten in verband met duurzaamheid;
 • En het indienen van verslagen bij regerings- en niet-gouvernementele organisaties.