Nederland is een echt handelsland dankzij de ligging, infrastructuur en de hoogopgeleide beroepsbevolking. De haven in Rotterdam, de grootste haven van Europa maakt Nederland de poort naar het Europese achterland met miljoenen consumenten. De Nederlandse Maritieme cluster is actief op alle continenten. En de gehele transport & logistieksector groeit.

Als financieel directeur wilt u grip op uw operationele bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld voor de urenverantwoording van personeel, tot strategische kwesties zoals de keuze voor een vestigingslocatie. Vraagt u zich weleens af welke logistieke stromen u kunt verbeteren of waar u kunt besparen? Laat uw onderneming eens ‘doorlichten’ door een expert om te ontdekken waar uw groeikansen liggen en besparingen mogelijk zijn.

Uw thema’s van vandaag waarbij wij u kunnen helpen:

De juiste zaken, op de juiste tijd, op de juiste plaats, in de juiste hoeveelheden tegen acceptabele kosten, daar gaat het om binnen transport en logistiek. Om dit te bereiken zoeken ondernemingen een evenwicht tussen de moeilijk verenigbare doelstellingen kostenminimalisatie en laag kapitaalgebruik en customer service maximalisatie. De Brexit kan ervoor zorgen dat u deze doelstellingen niet behaalt. Daarnaast moet u vanwege toenemende (internationale) regelgeving steeds meer grip hebben op uw processen, in de hele keten.

Data-, privacy- en cyberrisico’s zijn daarnaast aan de orde van de dag. Snel veranderende risico’s waarop u voorbereid moet zijn als het misgaat. Weet u wat de waarde is van uw data en hoe u de dreiging van een cyberincident beheersbaar maakt? Lees er meer over in ons rapport.

Wij helpen u graag bij:

Transport & logistiek

Maritiem

Hoe blijft u aan de wereldtop in de maritieme sector? Nederland moet het hebben van innovatie. Onze kennis brengt de maritieme cluster aan de wereldtop.

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.

WKR-checker geeft BDP International inzicht in WKR kansen & risico’s

De uitdaging
De uitdaging
De uitdaging
Hoe is de Werkkostenregeling (WKR) geïmplementeerd, met het oog op de toekomst? En maken wij optimaal gebruik van de WKR-regeling?
De oplossing
De oplossing
De oplossing
Op basis van data-analyse, middels onze WKR-checker, kreeg BDP het gewenste inzicht.
Het resultaat
Het resultaat
Het resultaat
De check leerde dat er een aantal aspecten van de WKR naar voren kwam die eerder niet scherp stonden. De vastlegging in de administratie is verbeterd. En de beschikbare vrije ruimte bleek groter dan berekend.
Lees de klantcase van BDP international
Max van Rijssel
Partner assurance | Sectorleider transport & logistiek
Max van Rijssel
Max van Rijssel
Lees meer over Max van Rijssel
Max van Rijssel
Partner assurance | Sectorleider transport & logistiek
Max van Rijssel