De nieuwe Europese richtlijn voor duurzaamheidsverslaggeving

De Europese Unie heeft als doelstelling om Europa als eerste continent ter wereld tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Hiervoor is een grote Europese Green Deal gesloten. Een van de doelen van de Green Deal is om meer kapitaal richting duurzaamheid te leiden. Daarvoor is transparantie en duidelijke, vergelijkbare informatie over wat wel en niet duurzaam is essentieel. Hiervoor worden verschillende beleidsinstrumenten ingezet: CSRD, SFDR en NFRD.

Hoe draagt duurzame verslaglegging bij aan toekomstbestendig ondernemen

Een goed duurzaamheidsverslag is het uitvloeisel van de strategie van een bedrijf, en geeft een transparant beeld van een organisatie en de waarde die de organisatie toevoegt of juist onttrekt op mens, milieu en maatschappij op korte, middellange en lange termijn. De resultaten van het duurzaamheidsbeleid voeden de rapportage.

En de rapportage op haar beurt biedt inzichten om bij te sturen op de duurzame ambities van het bedrijf. Zo komt een cyclus op gang die bedrijven klaar maakt voor de toekomst.

In 8 stappen aan de slag met de CSRD

Deze whitepaper geeft uitgebreid inzicht en handvatten om met de volgende 8 stappen voortvarend aan de slag te gaan met de Corporate Sustainability Reporting Directive:

  1. Stel een multidisciplinair team samen
  2. Ga in dialoog met stakeholders en maak een dubbele materialiteitsanalyse
  3. Maak een gap-analyse en een roadmap
  4. Stel aanvullend beleid op en implementeer dit
  5. Zet een rapportage framework op
  6. Zorg voor een strategie voor dataverzameling
  7. Klaar voor controle
  8. Rapporteren en verder verduurzamen

Onze specialisten

Emma Verheijke

Amsterdam

+31 (0) 88 676 9163

Annemieke Bos

Amsterdam

+31886769375

Meer informatie over de CSRD

Wilt u meer weten over de CSRD en toekomstbestendig ondernemen? Wij helpen uw onderneming graag op weg naar een transparante en duurzame toekomst.