Heeft u te maken met een cyberincident? Neem 24/7 contact met ons op.

Ariën Oskam Director Valuation, investigation & dispute services Rotterdam +31 (0)88 676 9153

Ariën Oskam begon zijn loopbaan in 2002 bij Mazars Accountants. Hij hield zich daar 13 jaar bezig met de controle van jaarrekeningen van middelgrote en grote ondernemingen, groeide door tot senior manager en rondde de theoretische master- en post-master opleiding Accountancy af aan Universiteit Nyenrode (2008). In 2009 rondde Ariën zijn praktijkopleiding tot registeraccountant af. Vanaf 2013 werkte Ariën, naast zijn werkzaamheden als controlerend accountant van jaarrekeningen, aan financieel forensische onderzoeken. In de periode 2013-2015 heeft Ariën in dat kader onder meer onderzoek gedaan naar de compensatieregeling van DSB Bank N.V. in faillissement, alsmede andere financiële onderzoeken in het kader van de Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade en voorts een onderzoek naar investeringen in het project WEB-Ecopower, de energievoorziening op Bonaire, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

In 2016 maakte Ariën de overstap naar Grant Thornton. Zijn praktijkgebieden als forensisch accountant zijn financieel onderzoek, litigation support, fraudeonderzoek, onderzoek met betrekking tot financiële- en verslaggevingsaspecten bij post-acquisition geschillen in het kader van fusies en overnames, fraude-risico-management en onderzoek naar interne beheersing en administratieve organisatie. Voorts treedt Ariën regelmatig op als gerechtelijk deskundige in zaken waarbij financieel onderzoek door een registeraccountant wordt gevraagd. In 2017 rondde Ariën de opleiding tot gerechtelijk deskundige aan Universiteit Leiden cum laude af. Ariën is ingeschreven in het Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen (LRGD).

Relevante credentials

  • Onderzoek naar financiële onregelmatigheden door een directeur grootaandeelhouder van een middelgrote onderneming met betrekking tot de inzet van buitenlandse medewerkers en declaratie van privé-uitgaven.
  • Onderzoek naar financiële malversaties met betrekking tot de waardering van voorraden van een producent van halffabricaten ten behoeve van de bouwsector.
  • Onderzoek naar de administratie van inkopen , voorraden en verkopen van een oliehandel ten behoeve van een juridisch geschil tussen de oliehandel en één van haar klanten.
  • Onderzoek naar de juiste verslaggeving technische verwerking in de jaarrekening van specifieke transacties ten behoeve van een juridisch geschil tussen de aandeelhouder en oud-bestuurder van een onderneming, die mede de basis vormen voor de hoogte van de resultaatafhankelijk bonus van de oud-bestuurder.
  • Optreden als partijdeskundige in geschillen tussen kopers en verkopers met betrekking tot de afrekening van de koopprijs van de aandelen op grond van het deal-mechanisme in de share purchase agreement.
  • Onderzoek naar betalingen door de directie van een handelsbedrijf in containers in het boek jaar na overnamedatum, in opdracht van het moederbedrijf.
  • Financieel- en achtergrondonderzoek naar de financiën van een Software-as-a-Service (SAAS)-dienstverlener in opdracht van een financiële instelling in het kader van de met de SAAS-dienstverlener te sluiten overeenkomst.
  • Onderzoek naar de juiste afrekening van onderhanden werk en door de oud-eigenaar uitgevoerde activiteiten van een recent overgenomen onderneming in het kader van een juridisch geschil tussen de koper en verkoper van de onderneming.
  • Onderzoek naar financiële onregelmatigheden met betrekking tot de vergoedingen aan leden binnen een coöperatieve handelsvereniging.