hero banner

Ariën Oskam werkt sinds 2016 bij Grant Thornton. Zijn praktijkgebieden als forensisch accountant en director Forensic & Integrity Services zijn financieel onderzoek ten behoeve van (potentiële) geschillen, litigation support, fraudeonderzoek, onderzoek met betrekking tot financiële- en verslaggevingsaspecten bij post-acquisition geschillen in het kader van fusies en overnames, adviesopdrachten in het kader van fraude-risico-management en onderzoek naar interne beheersing en administratieve organisatie. Voorts treedt Ariën regelmatig op als gerechtelijk deskundige in zaken waarbij financieel onderzoek door een registeraccountant wordt gevraagd. In 2017 rondde Ariën de opleiding tot gerechtelijk deskundige aan Universiteit Leiden cum laude af. Ariën is ingeschreven in het Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen (LRGD).

Ariën begon zijn loopbaan in 2002 bij Mazars Accountants. Hij hield zich daar 13 jaar bezig met de controle van jaarrekeningen van middelgrote en grote ondernemingen, groeide door tot senior manager en rondde de theoretische master- en post-master opleiding Accountancy af aan Universiteit Nyenrode (2008). In 2009 rondde Ariën zijn praktijkopleiding tot registeraccountant af. Vanaf 2013 werkte Ariën, naast zijn werkzaamheden als controlerend accountant van jaarrekeningen, aan financieel forensische onderzoeken. In de periode 2013-2015 heeft Ariën in dat kader onder meer onderzoek gedaan naar de compensatieregeling van DSB Bank N.V. in faillissement, diverse financiële onderzoeken in het kader van de Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade en een financieel forensisch onderzoek naar investeringen in het project WEB-Ecopower, de energievoorziening op Bonaire, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Relevante credentials

 • Onderzoek naar financiële onregelmatigheden door een directeur grootaandeelhouder van een middelgrote onderneming met betrekking tot de inzet van buitenlandse medewerkers en declaratie van privé-uitgaven.
 • Onderzoek naar financiële malversaties met betrekking tot de waardering van voorraden van een producent van halffabricaten ten behoeve van de bouwsector.
 • Onderzoek naar de administratie van inkopen , voorraden en verkopen van een oliehandel ten behoeve van een juridisch geschil tussen de oliehandel en één van haar klanten.
 • Onderzoek naar de juiste verslaggeving technische verwerking in de jaarrekening van specifieke transacties ten behoeve van een juridisch geschil tussen de aandeelhouder en oud-bestuurder van een onderneming, die mede de basis vormen voor de hoogte van de resultaatafhankelijk bonus van de oud-bestuurder.
 • Optreden als partijdeskundige in geschillen tussen kopers en verkopers met betrekking tot de afrekening van de koopprijs van de aandelen op grond van het deal-mechanisme in de share purchase agreement.
 • Onderzoek naar betalingen door de directie van een handelsbedrijf in containers in het boek jaar na overnamedatum, in opdracht van het moederbedrijf.
 • Financieel- en achtergrondonderzoek naar de financiën van een Software-as-a-Service (SAAS)-dienstverlener in opdracht van een financiële instelling in het kader van de met de SAAS-dienstverlener te sluiten overeenkomst.
 • Onderzoek naar de juiste afrekening van onderhanden werk en door de oud-eigenaar uitgevoerde activiteiten van een recent overgenomen onderneming in het kader van een juridisch geschil tussen de koper en verkoper van de onderneming.
 • Onderzoek naar financiële onregelmatigheden met betrekking tot de vergoedingen aan leden binnen een coöperatieve handelsvereniging.
 • Optreden als getuige deskundige in een internationale arbitrage bij het Permanent Hof van Arbitrage.
 • Diverse onderzoeken als gerechtelijk deskundige registeraccountant voor de civiele rechtspraak in Nederland.
Lees verder
Ariën Oskam
Director Forensic & Integrity Services
Ariën Oskam
Ontmoet onze mensen