Vermoedt u dat er binnen uw onderneming sprake is van fraude of corruptie? Welke stappen moet u dan doorlopen en wat moet uw vooral niet doen? Goed om u zich dit af te vragen. Verduistering, het ontvangen of betalen van smeergeld of andere integriteitsinbreuken zijn voor u als ondernemer een reëel risico, altijd. Wij helpen u bij het zetten van de juiste stappen en beperken zo uw schade. 

Hebt u aanvullend onderzoek nodig bij een geschil? Wilt u relevante feiten boven tafel krijgen, uitgewerkt in een duidelijk rapport dat standhoudt in de rechtbank? Onze specialisten helpen u hierbij zodat u vol vertrouwen uw vervolgstappen zet in de beslechting van het geschil.  

Onze forensic & dispute specialisten doen altijd professioneel en betrouwbaar onderzoek. Zowel bij fraude-onderzoek, onderzoek bij een dispuut of de ondersteuning van de curator in een faillissement.

Forensic & Dispute Services

Forensic investigations

Wat moet ik doen als ik vermoed dat er binnen mijn onderneming sprake is van fraude of corruptie. Welke stappen moet ik doorlopen en wat moet ik vooral niet doen? Goede vragen. Want verduistering, ontvangen van smeergeld of andere integriteitsinbreuken, zijn een reëel risico voor elke ondernemer, altijd. Wij helpen u de juiste stappen te nemen en op die manier uw schade te beperken.

Dispute services

Ook de beste advocaten hebben soms ondersteuning nodig bij kwesties die gaan over accountancy, waardering en schadeberekening die niet zelden complex zijn. Het kan gaan om werk dat binnen het dossier van een advocaat valt, om feitenonderzoek dat beide partijen kan dienen of om bijvoorbeeld het optreden als getuige-deskundige, voor één van beide partijen of voor de rechtbank. Dat doen wij voor u.

Insolvency services

De afwikkeling van een faillissement kent vele facetten. Als het om onderzoek gaat is Grant Thornton een grote speler. Onze insolventie specialisten helpen de curator met het veiligstellen van data; digitaal en fysiek.

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.