Beschikt u als curator over alle relevante data? Heeft u inzicht in de belangrijkste financiële ontwikkelingen van de failliet voorafgaand aan het faillissement? Heeft u zicht op de naleving van de administratieplicht van de failliet? Wat mag u als curator van een forensisch accountant verwachten?  Goede vragen.

Belang van de informatiepositie van de curator bij faillissement

Bij de afwikkeling van een faillissement komt veel kijken. Onze insolventie specialisten helpen curatoren met bijvoorbeeld het financieel onderzoek als onderdeel van het oorzakenonderzoek. Ook stellen we samen met de curator digitale en fysieke data veilig, ontsluiten en structureren de data en maken ongestructureerde data doorzoekbaar.

Onze aanpak: analyseren, onderzoeken en veiligstellen

1) Analyse en onderzoek

Bij het faillissement van een organisatie heeft u als curator behoefte aan informatie. Op korte termijn, bijvoorbeeld bij een eventuele doorstart, en op de lange termijn, bijvoorbeeld bij een uit te voeren oorzakenonderzoek. Onze forensisch accountants ondersteunen u bij het verkrijgen van informatie met bijvoorbeeld een financiële quick scan of financieel onderzoek naar onderdelen van uw oorzakenonderzoek. Tevens kunnen onze Asset Tracing experts u bijstaan bij het in kaart brengen van de vermogensbestanddelen van de failliet dan wel haar bestuurders/aandeelhouders in verschillende jurisdicties.

2. Veiligstellen van data (toegang behouden versus kopiëren)

U moet in een zo vroeg mogelijk stadium de informatie/datapositie inventariseren en zo nodig veiligstellen. U dient snel de juiste keuzes te maken om ook in de toekomst toegang te behouden tot de administratie en het onderzoek betaalbaar te houden. Het behouden van toegang is in dit veranderende datalandschap belangrijker dan heel veel kopiëren.

3. Inschakelen van specialisten

U beschikt niet altijd over alle kennis. Onze forensic IT-specialisten adviseren en ondersteunen u daarom bij stappen op het gebied van (financiële) administratie, fiscaliteit, transacties of waardebepaling.

Wat levert het u als curator op?

  • De uitkomsten van ons onderzoek helpen u goed geïnformeerd beslissingen te nemen over doorstart of afwikkeling van het faillissement.
  • Zekerheid dat alle relevante data geïdentificeerd en blijvend toegankelijk is.
  • Inzicht en informatie op het gebied van administratie, fiscaliteit, transacties of waardebepaling. Zo verloopt de afwikkeling van het faillissement, de doorstart, verkoop van (delen van) de onderneming en/of boedelmaximalisatie goed.

Bent u curator en wilt u meer weten over onze dienstverlening?

“Omdat wij de curator op tijd relevante en professionele ondersteuning bieden bij het verkrijgen van informatie uit ongestructureerde data, maken wij het verschil bij de afwikkeling van een faillissement.”

Yvonne Vlasman Grant Thornton Netherlands